Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatie en psychosociale skills/228461/1699/1920/1/35
Studiegids

Communicatie en psychosociale skills/2

28461/1699/1920/1/35
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Segers Milenka
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2019 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 74,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Zie ook bij 'leerinhoud'

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communicatie
De student communiceert gepast en patiƫntvriendelijk.
De student voert functioneringsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken.

Leerinhoud

Gesprekstechnieken en gedragsvaardigheden winnen aan belang in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Goede omgang met zorgvragers gaat gepaard met kennis en beheersing van een aantal gesprekstechnieken en de juiste inschatting van de gesprekssituatie. 

Belangrijk is ook de omgang met collega's in team en organisatie.

In deze cursus behandelen en oefenen we verschillende interpersoonlijke communicatievaardigheden en technieken zoals:  interviewen, probleem verhelderen, omgaan met conflicten en opvangen van slecht nieuws. We leggen de nadruk op oplossingsgericht denken en communiceren.
Er is ook aandacht voor de steeds groter wordende (culturele) diversiteit in de zorgsector. We leren tips om de communicatie met bepaalde (diverse) doelgroepen te bevorderen.

De theorie wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden en videomateriaal. Aan dit opleidingsonderdeel is ook een onderzoeksopdracht verbonden. Deze zal tijdens de eerste lessen uitvoerig worden toegelicht.

Studiematerialen (lijst)

IntervieuwtechniekenVerplicht
Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen33,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk examen op 80 % van de punten
AcademiejaarProjectopdracht20,00Deze opdracht is verplicht. Je kan niet deelnemen aan het examen als je deze opdracht niet gemaakt hebt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen op 100% van de punten.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies