Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medische registratie/127120/1699/1920/1/31
Studiegids

Medische registratie/1

27120/1699/1920/1/31
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Medical binnen Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): van den Heuvel Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2019 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De 'MKG registratie' maakt deel uit van de verplichte MZG registratie voor alle ziekenhuizen, opgelegd vanuit de FOD volksgezondheid. MKG is een gestandaardiseerde en gecodeerde samenvatting van klinische en administratieve gegevens van elk verblijf van een patiënt in een acuut ziekenhuis en gebaseerd op het medisch dossier van de patiënt.

Zo worden de ICD-10-BE (International Classification of Diseases) -codeerrichtlijnen en -afspraken behandeld, alsook de nationaal geldende richtlijnen van de FOD en alle regels die er zijn om op een gestandaardiseerde wijze medische gegevens te coderen.

Begincompetenties (tekst)

•Denk- en redeneervaardigheden
•Analytische vaardigheden

OLR-Leerdoelen (lijst)

De Bachelor Office Management heeft kennis van het beleid en organisatie van de gezondheidszorg, van interne structuren binnen bepaalde gezondheidsvoorzieningen en hun wisselwerking met externe structuren. De Bachelor Office Management kan de medische registratie, nomenclatuur en boekhoudkundige verrichtingen toepassen. De Bachelor Office Management heeft een praktische achtergrondkennis van anatomie, fysiologie, farmacologie en pathologie. De Bachelor Office Management kan EHBO-technieken toepassen en een aantal eenvoudige medische gegevens van de patiënt (lengte, gewicht,...) registreren.
De student kent door haar/zijn vaardigheden, kennis en aangereikte hulpmiddelen de juiste codes toe aan diagnosen en procedures.
De Bachelor Office Management voert efficiënt opdrachten uit binnen deadlines en budgetten en werkt oplossingsgericht naar een resultaat.
De student mekrt door analytisch denken tegenstrijdige, onduidelijke of dubbelzinnige zaken in het patiëntendossier op en lost ze op.

Leerinhoud

•ICD-10-BE Classificatie
•Conventies ICD-10-BE
•Minimale Klinsche Gegevens
•Het medisch dossier als brondocument
•Basisstappen van codering
•Basiscodeerrichtlijnen
•Classificatie van aandoeningen en procedures

Studiematerialen (lijst)

E- handboekVerplicht
Praktische oefeningenVerplicht
Slides OFVerplicht
Medisch verklarend woordenboekVerplicht
  • Auteur: MB Coelho's
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00digitaal examen met theorie (gesloten boek) oefeningen (open boek )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00digitaal examen met theorie (gesloten boek) oefeningen (open boek )

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies