Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français II/3-428315/1699/1920/1/18
Studiegids

Français II/3-4

28315/1699/1920/1/18
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Peggy
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3 of Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Français I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Français I/1-2.

Korte omschrijving

In deze cursus gaat de student actief aan de slag met mondelinge en schriftelijke oefeningen om de 4 vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) in te oefenen.

De aandacht gaat uit naar het verwerven en verwerken van algemene en zakelijke woordenschat in een bedrijfsgerelateerde context.  

De basisgrammatica Frans wordt opgefrist en voornamelijk zelfstandig ingeoefend.

Begincompetenties (tekst)

Goede basiskennis Frans (A2 -50 van het Europees Referentiekader)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student past de basisregels van de Franse grammatica toe.
De student spelt een naam, email-adres enz.
De student noteert en communiceert een telefoonnummer.
De student kan rekenen in het Frans.
De student drukt zich uit op een grammaticaal correcte manier.
Communicatie
De student begrijpt de hoofdpunten van de meeste presentaties, documentaires en informatieve video's binnen het vakgebied.
De student neemteen bestelling op (per telefoon).
De student signaleert een fout op een factuur.
De student ontvangt een klant.
De student ontvangt een klant op zijn/haar stand.
De student stelt een product voor.
De student begrijpt een voicemailbericht en spreekt het zelf in.
De student herhaalt grammatica secundair onderwijs en diept het uit.
De student kan iemand in zijn/haar bedrijf rondleiden.
De student communiceert informatie (prijs, korting, levertermijn,...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student wint informatie in m.b.t. een beurs (stand, inschrijving, ...)
De student vraagt om inlichtingen (prijs, korting, levertermijn, ...), zowel mondeling als schriftelijk.
De student vertaalt relatief vlot mondeling en schriftelijk.
De student begrijpt richtlijnen en communiceert zelf m.b.t. de verpakking, verzendingswijze, transportmiddel.
De student stelt zichzelf voor en licht zijn/haar functie in het bedrijf toe.
De student maakt oefeningen op grammatica.
De student gebruikt de belangrijkste beleefdheidsconventies (gebruik van vous/tu).
De student gebruikt de elementaire zakelijke woordenschat, zowel mondeling als schriftelijk.
De student communiceert m.b.t betalingstermijn, betalingswijze,...
De student converseert met zakenrelaties.
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
De student stelt een andere persoon voor en licht zijn/haar functie toe.
De student geeft een bestelling door of wijzigt die, per telefoon of via mail.
De student voert efficiënte, professionele telefoongesprekken met oog voor een correcte uitspraak en grammaticale correctheid.
De student hanteert een correcte uitspraak.
De student schrijft korte, gestructureerde, duidelijk verstaanbare, doorlopende teksten over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied met oog voor een correcte spelling en zinsbouw.
Informatie
De student gebruikt een woordenboek gericht en efficiënt.
Levenslang leren
De student zoekt de juiste uitspraak zelfstandig op (De student heeft een duidelijke uitspraak.)
Management support
De student reserveert een trein- of vliegtuigticket (telefonisch en per mail).
Medical support
De student schrijft een korte zakelijke mail (met aangepaste aanspreking, slotformule, stijl en woordenschat).
Organisatie
De student reserveert een hotel (telefonisch en per mail).
De student regelt een afspraak, stelt deze uit of annuleert de afspraak.
Planning en coördinatie
De student stelt een planning voor.
Resultaatgerichtheid
De student communiceert een probleem i.v.m. de levering lost het op.
De student communiceert problemen en biedt oplossingen.
De student maant de klant telefonisch en schriftelijk aan tot betaling.

Leerinhoud

- Schriftelijke en mondelinge communicatie in een zakelijke context
- Algemene en zakelijke woordenschat
- Herhaling van de grammatica en oefeningen.

 

Studiematerialen (lijst)

Grammaire TrajetVerplicht
  • Auteur: Raes MA ea
Pour parler affairesVerplicht
  • Auteur: Mitchell, M ea
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen over alle leerstof van module 3 en 4
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente evaluaties tijdens M3 en M4
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen over alle leerstof van module 3 en module 4

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies