Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English I/1-228316/1699/1920/1/52
Studiegids

English I/1-2

28316/1699/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Desmet Philippe
Andere co-titularis(sen): Boey Ann
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Uitdieping van de basisgrammatica Engels.
Uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
Aanscherpen van de lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Begincompetenties (tekst)

  • Level B1 volgens Europees referentiekader.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student schrijft de meest courante woorden foutloos.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica toe.
Communicatie
De student begrijpt geschreven en gesproken Engels van (upper)-intermediate niveau.
De student geeft vlot zijn/haar mening over aangeboden onderwerpen.
De student hanteert de aangeboden woordenschat van algemene en zakelijke aard.
De student interpreteert Engelse teksten over het vakgebied correct.
De student past de basisregels van de Engelse grammatica correct toe.
De student schrijft grammaticaal correcte zinnen.
De student vertaalt zinnen van het Nederlands naar het Engels.
De student schat met gebruik van de aangeleerde woordenschat een case study in en beoordeelt en evalueert die.

Leerinhoud

* Uitdieping van de basisgrammatica en spelling a.d.h.v. oefeningen.
* Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat.
* Algemene en zakelijke teksten (socio-economisch en gedeeltelijk actualiteitsgebonden).

* Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
* Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Studiematerialen (lijst)

English Grammar and ExercisesVerplicht
  • Auteur: Decock Erika
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00Tijdens modules 1 en 2 wordt de student permanent geëvalueerd. Er worden tijdens beide modules telkens twee vooraf aangekondigde testen afgenomen. Tijdens module 1 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English) en een test op tenses en irregular verbs. Tijdens module 2 een test woordenschat op basis van zelfstudie (handboek Woordenschat business English) en een mondelinge test, namelijk een rollenspel waarin vooral gelet wordt op correcte uitspraak van het Engels, gebruikte woordenschat en correcte toepassing van de tenses.
AcademiejaarKennistoets70,00Module 1 en 2 = 70 % schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de twee modules dient gekend te zijn.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00100% schriftelijk examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen. De leerstof van de 2 modules dient gekend te zijn.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies