Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke communicatie NL I/1-228321/1699/1920/1/28
Studiegids

Zakelijke communicatie NL I/1-2

28321/1699/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1 + Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert hoe je als toekomstig officemanager ontvangergericht en dus klantvriendelijk, schriftelijk en mondeling communiceert met stakeholders in een gepast en correct Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student beheerst de Nederlandse werkwoordspelling en spelling in het algemeen.
De student luistert actief.
Communicatie
De student communiceert klantgericht.
De student schrijft korte, professionele e-mails (bv. om afspraken te maken).
De student past de algemene grammaticaregels toe om correcte zinnen te formuleren, mondeling en schriftelijk.
De student is communicatief, kritisch ingesteld en ontwikkelt een analytische geest.
De student past de uitbreidingsgrammatica en -woordenschat correct toe, zowel mondeling als schriftelijk.
De student schrijft een tekst op een correcte manier.
Dienstverlenende ingesteldheid
De student communiceert klantgericht.
De student luistert actief.
Informatie
De student past de geziene mogelijkheden om te komen tot een modern, actief en verzorgd Nederlands correct toe.
De student voorziet zakelijke teksten van een passende structuur.
Kritische ingesteldheid
De student herwerkt foute Nederlandse teksten tot correcte teksten.
Zelfstandigheid
De student schrijft zakelijke brieven en e-mails in effectief, efficiƫnt en correct Nederlands.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit module 1 en module 2 en kent drie verwervingsvormen: hoorcolleges, practica en zelfstudie.

De eerste module bestaat voornamelijk uit hoorcolleges. We onderzoeken de theoretische basis van communicatie en gaan dieper in op zakelijke communicatie. Daarnaast bekijken we hoe actief lezen en luisteren ons kan helpen in communicatie. Verder nemen we taalproblemen onder de loep en ontdekken we de oplossingen voor deze problemen.

De tweede module vindt plaats in de vorm van hoorcolleges en practica. Een fundamenteel onderdeel is ontvangergericht schrijven. Gebaseerd hierop leer je hoe je schriftelijke zakelijke communicatie aanpakt en hoe je teksten schrijft, samenvat en structureert.

Voor dit vak spijker je je woordenschat bij in zelfstudie aan de hand van een syllabus. Jouw kennis hiervan wordt geëvalueerd, net als van het andere studiemateriaal.

Tijdens het eerste hoorcollege van elke module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

De vakonderdelen opgesomd:

Communicatie & zakelijk communiceren;
Zakelijk corresponderen (e-mailverkeer, brieven, ...);
Ontvangergericht schrijven;
Duidelijk en correct Nederlands formuleren;
Teksten schrijven: samenhang, opbouw, vormgeving;
Samenvattingen maken;
Werkwoordspelling op punt zetten;
Woordenschat uitbreiden.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 1: schriftelijk examen 100%
module 2: schriftelijk examen 70% - permanente evaluatie 30%


Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 1 en module 2 samen: 100% schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies