Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke communicatie NL II/3-428322/1699/1920/1/62
Studiegids

Zakelijke communicatie NL II/3-4

28322/1699/1920/1/62
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Smet Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3 + Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Zakelijke communicatie NL I/1-2 OF eerder ingeschreven voor Zakelijke communicatie NL I/1-2.

Korte omschrijving

Je leert hoe je als toekomstig officemanager ontvangergericht en dus klantvriendelijk, schriftelijk en mondeling communiceert met stakeholders in een gepast en correct Nederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student beheerst de Nederlandse werkwoordspelling en spelling in het algemeen.
Communicatie
De student geeft degelijke feedback aan medestudenten.
De student presenteert een onderwerp naar keuze op gestructureerde wijze en in klare taal.
Informatie
De student past de geziene mogelijkheden om te komen tot een modern, actief en verzorgd Nederlands correct toe.
De student voorziet zakelijke teksten van een passende structuur.
De student schrijft een zakelijk verslag.
Kritische ingesteldheid
De student herwerkt foute Nederlandse teksten tot correcte teksten.
Levenslang leren
De student bouwt op basis van gegeven voorbeelden zelf een uitgebreid begrippenapparaat uit dat hij/zij kan toepassen in zakelijke communicatie.
Organisatie
De student maakt van een vergadering een correct verslag op basis van de gevraagde notulevorm.
De student schrijft een uitnodiging voor een vergadering.
Resultaatgerichtheid
De student voert zakelijke en klantvriendelijke telefoongesprekken.
Zelfstandigheid
De student schrijft zakelijke brieven en e-mails in effectief, efficiƫnt en correct Nederlands.

Leerinhoud

Dit vak bestaat uit module 3 en module 4 en kent drie verwervingsvormen: hoorcolleges, practica en zelfstudie.

Module 3 bestaat uit hoorcolleges en practica. Je krijgt inzicht in de theoretische basis van alle onderdelen en werkt die uit, in groep of zelfstandig. Zo zal je de nodige stappen zetten om tot een goed werkstuk te komen, leer je vergaderen en gepast notuleren.

Ook Module 4 vindt plaats in de vorm van hoorcolleges en practica, al zal de nadruk nog meer op de toepassing liggen dan in Module 3. Je trekt met je medestudenten het taallabo in en ontdekt hoe je in een gepaste taal zakelijk telefoneert. Daarnaast zal je ondervinden dat presenteren méér vraagt dan een voordracht houden en tegelijk dat iedereen zijn kracht kan vinden om een boodschap over te brengen aan een publiek.

Tijdens het eerste hoorcollege van elke module overlopen we de te kennen onderdelen en hoe ze geëvalueerd zullen worden.

De vakonderdelen opgesomd:

Vergaderen & Notuleren;
Presenteren;
Werkstukken & rapporten maken;
In duidelijk en correct Nederlands formuleren: mondeling en schriftelijk;
Zakelijke telefoongesprekken produceren.
 


Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00module 3: schriftelijk examen 100%
module 4: permanente evaluatie 100%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00module 3 en 4 samen: 70% schriftelijk examen en 30% mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies