Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medisch Project /428330/1699/1920/1/43
Studiegids

Medisch Project /4

28330/1699/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Andere co-titularis(sen): Bongaerts Hanne, De Smet Koen, Desmet Philippe, Heirman Wannes, Masschelin An, Michels Nele, Roels Bart, Van de Put Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.05.2020 (4de module)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 52 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Via het project leert de student(e) de verworven kennis, opgedaan in de voorgaande modules, toe te passen.

Hij/zij leert initiatief nemen, organiseren en plannen, autonoom en in teamverband werken. De student(e) gebruikt de juiste zoekstrategieën om de nodige informatie te verzamelen en communiceert mondeling en schriftelijk in foutloos Nederlands.

De student(e) werkt wekelijks én binnen een vooropgestelde deadline een opdracht af, waarbij accuratesse en een kritische ingesteldheid onontbeerlijk zijn. 

De student(e) verwerft inzicht in het beroepsprofiel en leert wat bedrijfsetiquette inhoudt.

Begincompetenties (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Accuratesse
De student controleert zijn eigen werk.
De student houdt zich stipt aan alle afspraken.
Communicatie
De student schrijft foutloos Nederlands.
De student hanteert correct zakelijke taal in alle mondelinge en schriftelijke vormen.
De student communiceert in het Frans/Engels op het vooropgestelde niveau.
Informatie
De student maakt gebruik van databases en zoekstrategieën om doelgericht informatie te verwerven.
Kritische ingesteldheid
De student onderscheidt hoofd- en bijzaken.
De student stelt prioriteiten naargelang de context.
De student herkent betrouwbare informatie.
Organisatie
De student organiseert zijn werk efficiënt met de juiste office tools.
Planning en coördinatie
De student plant een meeting/vergadering met derden.
De student maakt een planning.
Stakeholders
De student verwerft inzicht in zijn jobprofiel.
De student leert wat bedrijfsdeontologie en bedrijfsetiquette is.
Zelfstandigheid
De student brengt zelfstandig een opdracht tot een goed einde binnen een bepaalde deadline.
Zin voor initiatief
De student onderneemt actie en neemt initiatief waar nodig.

Leerinhoud

 • Leerinhouden uit 3 voorgaande modules worden toegepast
 • praktijkgerichte opdrachten
 • 6 thema's komen aan bod: beroepsetiquette, beroepsprofiel, communicatie/planning/coördinatie, onderzoek(strategieën), casus theorie en casus praktij

 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Preventieve gezondheidszorg:
 • preventieve diensten voor specifieke bevolkingsgroepen: kind&gezin, CLB, Medische sporttoezicht, externde diensten van preventie ter bescherming van de werknemenrs
 • preventieve diensten voor specifieke gezondheidsproblemen: besmettelijke en niet-besmettelijke aandoeningen en psychosociale problemen
 • Curatieve gezondheidszorg
 • Echelonnering
 • Extramurale gezondheidszorg
 • Intramurale gezondheidszorg
 • de organisatie van de gezondheidszorg in België
 • de ziekenhuiswet
 • het RIZIV, de ziekenfondsen, patiëntenfactuur, financieel aspect van de gezondheidsinstelling, accreditering, conventionering
 • Palliatieve gezondheidszorg
 • de ziekenhuisfactuur
 

Studiematerialen (lijst)

Portfolio Office managementVerplicht
Studiewijzer (beschikbaar via Digitap)Verplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing12,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Alle afspraken voor de verschillende opdrachten binnen het portfolio zijn vermeld in de studiewijzer (cfr. Digitap). Deelname aan ALLE activiteiten in het kader van het project tijdens module 4 is VERPLICHT om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel. Studenten die driemaal onwettig afwezig waren op een activiteit binnen de projectmodule kunnen NIET slagen voor dit opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap voor eventuele verdere instructies