Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ethiek 624108/1690/1920/1/21
Studiegids

Ethiek 6

24108/1690/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Meulder Bert
Andere co-titularis(sen): Gevers Lut
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Ethiek en samenleving (d1)/11 OF geslaagd of getolereerd voor Filosofie 2.

Korte omschrijving

Na een inleiding tot de hermeneutische benadering als leeswijze en de deugdethiek als alternatief voor de actueel populaire levenskunstfilosofie, wordt de ethiek van de psychoanalyse als moraalkritiek voorgesteld. Op basis van die kaders wordt een verscheidenheid aan ethische praktijken of oefeningen besproken in panelgesprekken.

Niet zozeer de beroepsplicht staat centraal, als wel het oefenen van een goede levenshouding of 'ethos'. Zowel de leesoefeningen, de mondelinge gedachtewisselingen als het schrijfwerk vormen zulke ethische praktijkoefeningen.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliƫnt en het cliƫntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student waardeert in een eigen werkstuk een gepaste houding in het ortho(ped)agogische werk (je plaatst verschillende houdingsaspecten op een schaal van belangrijkheid)
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student toont een diepgaander verstaan van morele ervaringen in het leven
De student ondervraagt het eigen verlangen tot opvoeden en of begeleiden
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beschrijft kritisch verschillende standpunten van verschillende auteurs uit het ethisch-filosofische en ortho(ped)agogische veld
De student draagt bij aan het gemeenschappelijke streven om de waarheden van de orthopedagogische professie te vernieuwen
De student evalueert de eigen beroeps- en levenshouding, gericht op het optimaliseren of perfectioneren van relevante deugden.

Leerinhoud

- De hermeneutische benadering als leeswijze en moraalkritiek.
- Deugdethiek in weerstand en dialoog met de actuele levenskunstfilosofie en utilitarisme.
- Ethiek van de psychoanalyse als een ethiek van het singuliere.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- verplicht studiemateriaal op Digitap

- studiewijzer

- Tekst ‘Welgemoed dwalen in de eindtijd. Op zoek naar een ethos voor de opvoed(st)er-begeleid(st)er van de 21ste eeuw’, Bert De Meulder

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,001. Korte omschrijving van de toets : in een essay (paper) brengt de student een persoonlijke verwerking van het aangeboden materiaal en eventueel andere bronnen. Verdere richtlijnen zijn opgenomen in de studiewijzer.
2. Toetsmethode : werkstuk
3. Bron : open boek
4. Toetsmedium schriftelijk
5. Toetsmoment momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taalEvaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Korte omschrijving van de toets : een essay (paper) over een vrij te kiezen ethisch thema waarin de student een persoonlijke verwerking brengt van het aangeboden materiaal (zie ook de leerinhouden) en eventueel andere bronnen
1. Toetsmethode : werkstuk
2. Bron : open boek
3. Toetsmedium schriftelijk
4. Toetsmoment momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal