Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Nieuwe media in de hulpverlening 624979/1690/1920/1/50
Studiegids

Nieuwe media in de hulpverlening 6

24979/1690/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Palet orthopedagogie Bachelor 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hofman Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht): 100,00
Opmerking:
De student maakt ter voorbereiding van de digitale presentatie een werkstuk. Dat werkstuk bestaat uit 4 delen.
-Een digitaal hulpverleningsgesprek (via chat) dat de student als hulpverlener heeft gedaan (samen met een andere student die de rol van cliënt op zich neemt)
-Een analyse van dat gesprek op het niveau van de algemene fasen alsook op het interventieniveau.
-Een bespreking wat er anders, beter kan.
-Een bespreking van het mogelijke gebruik van andere digitale media in deze ‘casus’. In de presentatie (100%) toont de student hoe hij de leerdoelen bereikt heeft.
1. Toetsmethode: digitale presentatie (van een werkstuk)
2. Bron open boek
3. Toetsmedium: digitaal (mondeling)
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector
6. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden: Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Online hulpverlening:
Van de opvoedingslijn tot awel, van het gebruik van smart games tot chat en sms in de rechtstreekse begeleiding van cliënten. .. Er is natuurlijk veel meer, een gigantische berg mogelijkheden. Het vinden van het meest afgestemde pad / instrument voor de cliënt in zijn specifieke situatie en er samen op een verantwoorde manier mee aan de slag gaan, zal van groot belang zijn.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student maakt ethische afwegingen rond privacy, grenzen (van zichzelf en de cliënt)
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student ontwikkelt inhoudelijk preventiemateriaal dat op digitale wijze informatie verschaft.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student past de regels van de digitale communicatie toe, afgestemd op de cliënt.
De student voert een digitaal (begeleidings-)gesprek op verantwoorde wijze.
De PBA orthopedagogie ondersteunt de cliënt in het kwalitatief en duurzaam versterken van zijn netwerken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
De student geeft een overzicht van het digitale ‘sociaal landschap’.
De student oriënteert cliënten in de digitale jungle naar de gepaste informatie.

Leerinhoud

Online hulpverlening:

1. Studenten gaan samen en met de lector onderzoeken wat er op dit moment allemaal bestaat aan digitale en multimediale ‘hulpverlening’.
2. Daarnaast gaan studenten hands-on aan de slag met het voeren van een begeleidingsgesprek via chat. Met o.a.
• Digitale gesprekstechnieken. Specifieke aandachtspunten voor de begeleider
• Privacy? Digitaal werken met vertrouwelijk materiaal … Waar liggen de grenzen en wie bepaalt dat? (zie ook Deprivatie van sociale media door jongeren in voorzieningen … )
Methodieken:
• Digitale en multimediale hulpverlening
• Werken met smartgames in de hulpverlening
• Wegwijs in websites van hulporganisaties
• Community care en multimediale bruggen met het netwerk
• Orthomedia: hoe bereik ik de cliënten / het cliëntsysteem
• Afstand/nabijheid cliënten en grenzen van het medium … bespreekbaar maken
Optie toepassingen in onderwijs, intercultureel werk, community care en ouderenzorg : pro’s en contra’s, specifieke mogelijkheden en barrières

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 1. STUDIEWIJZER
 2. DIGITAAL STUDIEMATERIAAL: samen onderzoeken van het digitale sociale hulpverleningslandschap
      * WEBSITES MET INFORMATIE rond JAC, SENSOA, OCMW, AWEL, pesten, rouwverwerking , scheiding …
  * SITES met fora voor cliënten (en cliëntsysteem) : met spreekuren en chat …, Forums, Blogs …
  * SMARTGAMES: gericht op bespreekbaar stellen van vragen, gericht op sociale vaardigheden en niet op destructie en geweld …
  * APPS bv voor autistische mensen (hun weg vinden, dagdagelijks functioneren ...), toegankelijkheid voor rolwagens...
  * DIGITALE hulpverlening/ Telefoongesprek / Chat, sms, mail / Bednet (onderwijshulpverlening voor langdurig zieken en link met klasgenootjes)
  * enz

      3.Teksten ter info op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
 • Duur: Academiejaar
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00De student maakt ter voorbereiding van de presentatie een werkstuk. Dat werkstuk bestaat uit 4 delen.
-Een digitaal hulpverleningsgesprek (via chat) dat de student als hulpverlener heeft gedaan (samen met een andere student die de rol van cliënt op zich neemt)
-Een analyse van dat gesprek op het niveau van de algemene fasen alsook op het interventieniveau.
-Een bespreking wat er anders, beter kan.
-Een bespreking van het mogelijke gebruik van andere digitale media in deze ‘casus’.
In de presentatie (100%) toont de student hoe hij de leerdoelen bereikt heeft.
1. Toetsmethode: presentatie (van een werkstuk)
2. Bron open boek
3. Toetsmedium: mondeling
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector
6. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij ongewettigde afwezigheid verliest de student 1 punt van het totaalcijfer voor iedere afwezigheid van 2u practicum .
Als je aan minder dan 10 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht (met presentatie )
De student herwerkt het werkstuk op basis van de feedback van de lector en presenteert dit werkstuk.
1. Toetsmethode: presentatie (van een werkstuk)
2. Bron open boek
3. Toetsmedium: mondeling
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector