Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
(Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding Internationaal 226532/1690/1920/1/84
Studiegids

(Ortho)(ped)agogische praktijk en leerprocesbegeleiding Internationaal 2

26532/1690/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensens Joke, Defieuw Mieke, Desloovere Karen, Hofman Bart, Mallentjer Maite, Rosseel Dona, Vanbrabant Lien, Van den Bergh Els, Verbiest Griet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Orthopedagogische praktijk en leerprocesbegeleiding internationaal is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student samen met de klasgroep en leerprocesbegeleider een week naar het buitenland gaat. 

Tijden deze week staat het groepsleren centraal en bieden we de student de kans om aan de hand van studiebezoeken zicht te krijgen op de sociale kaart van een ander land.

De volgende thema's kome aan bod:
- het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie.
- het eigen (professionele) referentiekader en dat van een ander.
- verkenning van de orthopedagogische praktijk/ werkveld in het buitenland én in Vlaanderen. Dit verwijst naar elke beroepservaring die de student in de opleiding kan opdoen ( studiebezoek, vrijwilligerswerk, ouderenproject, werkveldwandeling, ...)

In dit opleidingsonderdeel staat het eigen leerproces (reflecteren) als beroepspersoon centraal.
Studenten leren ervaringen kritisch in vraag te stellen, bespreken onderwerpen uit de actualiteit en maken kennis met de leerdoelen verbonden aan het beroep opvoeder-begeleider.

Voor het volgen van dit opleidingsonderdeel dient de student de bijkomende kosten voor het verblijf in het buitenland voor de internationale studiereis zelf te bekostigen. Het verblijf zal tussen de 250 en 300 euro kosten. Reken op nog ongeveer 150 euro voor vervoer,maaltijden en dergelijke

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student analyseert een situatie, met gebruik van verschillende reflectiemodellen
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en uitdagingen in kaart in functie van zijn later beroep.
De student beschrijft eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen aan in functie van zijn later beroep.
De student beschrijft genomen acties, op basis van eigen inzichten en gekregen feedback, om leerkansen voor zichzelf te creëren
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met andere (internationale) meningen en opinies.
De student beschrijft de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn professioneel denken (willen/voelen) en handelen.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student beschrijft de structuur en de werking en de visie van de organisatie
De student beschrijft de verschillen in organisatie van de dienst- en hulpverlening in Vlaanderen en Nederland.
De student geeft een overzicht van de organisaties waar hij reeds mee in contact kwam.
De student geeft weer hoe hij/zij zicht verhoudt tov het werkveld/organisatie/werking.
De student positioneert zich tot een actueel maatschappelijk thema.

Leerinhoud

Orthopedagogische praktijk en leerprocesbegeleiding staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester
- leren reflecteren
- attitudes
- groepswerk, groepsvorming
- communicatie
- praktijkervaringen
- internationale gerichtheid
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.

Portfolio als leermiddel.

Studiewijzer

Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00De student geeft op het einde van het semester (datum wordt bepaald door de lector) een portfolio af. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk, digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens alle activiteiten tijdens de OPLinternationaal-week. Een student die ongewettigd afwezig is tijdens de internationale studieweek kan niet slagen. Bij een gewettigde afwezigheid wordt een vervangopdracht voorzien. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De student herwerkt zijn portfolio op basis van de feedback van de lector. In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk, digitaal
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).


1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal