Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Rotonde 429666/1690/1920/1/37
Studiegids

Rotonde 4

29666/1690/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Der Kinderen Gwenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Eerste examenkans

Examentijd
: De voorziene tijd voor toetsing in de examenperiode valt weg gezien de wijzigingen in de toetsing.
Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off (ongewijzigd)
Percentage (gewicht): 100 % (ongewijzigd)
Opmerking:
Eerste zittijd: 100 % hands off vaardigheidstoets
De student maakt een projectboek over de vakantieweek. Hierin komen volgende zaken aan bod:
- Voorbereiding van de intentionele activiteiten. (leerdoelen 2, 4, 5,6)
- Korte omschrijving van de ondersteuningsvraag van de eigen zorgcliënt(en) en het klimaat dat deze nodig heeft(leerdoelen 3 en 5)
- feedback op uitwerking activiteiten van medestudenten (leerdoelen 1,2,8)
- Reflectie op proces (leerdoel 7 en 8)

1. Toetsmethode: Casus
2. Bron: Open boek
3. Toetsmedium: Digitaal
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid.

Wijziging: Tweede examenkans

Moment
: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off (ongewijzigd)
Percentage (gewicht): 100 % (ongewijzigd)
Opmerking:
Voor de tweede examenkans worden studenten in contact gebracht met een nieuwe cliënt. De student gaat op bezoek in VZW Rotonde, campus sterrenhuis waar hij een bewoner zal ontmoeten. De student werkt voor deze bewoner twee nieuwe intentionele activiteiten uit die hij samen met de begeleiders en de bewoner uitvoert op twee verschillende dagen. De student zal dus minstens 3 keer naar Rotonde, campus Sterrenhuis gaan. (1 x ontmoeting en 2 X om de activiteiten te doen) De voorbereidingen en effectief begeleide uren zullen hiervoor gelijkwaardig zijn aan het aantal gepresteerde uren in het kader van de vierdaagse verwenvakantie. De student maakt een projectboek over de tweede zit opdracht. Hierin komen volgende zaken aan bod:
- Voorbereiding van de intentionele activiteiten. (leerdoelen 2, 4, 5,6)
- Korte omschrijving van de ondersteuningsvraag van de nieuwe zorgcliënt(en) (leerdoelen 3 en 5)
- Evaluatie van de intentionele activiteiten (leerdoelen 1, 2, 3, 4, 5,6)
- Reflectie op de tweede zit-opdracht (leerdoel 7 en 8)
- Beoordelingsformulier van de zorgcliënt (laagdrempelig evaluatieformulier waarbij de vakantiegangers zelf de student evalueren)

1. Toetsmethode: Casus/presentatie
2. Bron: Open boek: het projectboek met persoonlijke reflecties mag meegebracht worden naar de presentatie
3. Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Er is een ruim aanbod aan vakanties voor volwassen personen met een beperking. Toch is dit aanbod voor een grote groep personen niet toegankelijk. Volwassen personen met een beperking die een grotere zorgvraag hebben kunnen aan deze vakanties niet deelnemen. Een individuele begeleider brengt immers een te grote personeelskost met zich mee. Vzw Rotonde en onze opleiding slaan daarom de handen in elkaar. Samen organiseren we een verwenvakantie. Een vierdaagse waarbij de cliënt centraal staat.
Vind jij ook dat toegang tot vrijetijdsbeleving en vakantie een fundamenteel recht is voor iedereen, ongeacht beperking/afkomst? Heb jij een hart voor personen met een beperking? Wil jij in een omkaderde setting leren om intentionele activiteiten op maat aan te bieden? Wil jij je verdiepen in het methodisch handelen? Kan jij je voor 4 dagen vrij maken in de lentevakantie (van 13 april 2020 tot en met 16 april 2020)? Wil jij extra praktijkervaring opdoen? Wil jij 4 dagen samen met een groep medestudenten enkele cliënten de vakantie van hun leven bezorgen? Dan is dit keuze-opleidingsonderdeel iets voor jou!
De student dient de kosten van bepaalde consumpties tijdens de vakantie zelf te bekostigen (tussen 5 en 10 Euro).

Voor dit keuze-opleidingsonderdeel verwachten we een engagement. Omwille van organisatorische redenen is het niet mogelijk om na inschrijving nog van keuze-opleidingsonderdeel te wisselen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student hanteert kennis en inzicht rond de fasen van het methodisch handelen.
De student werkt minstens 2 intentionele activiteiten methodisch uit.
De student motiveert de keuze voor een activiteit, afgestemd op zowel de groepsdynamische doelen als de individuele noden.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student reflecteert over zijn eigen begeleidershouding.
De student reflecteert over zijn eigen rol in het groepsproces, zowel als deelnemer dan als begeleider.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert en beschrijft de ondersteuningsvraag van zijn zorgcliënt(en).
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student beschrijft hoe hij verantwoordelijkheid opneemt in het team van studenten en andere begeleiders.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student beschrijft het klimaat dat de vakantiegangers nodig hebben.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer + extra documenten op Digitap

Aanbevolen studiemateriaal:
Syllabus ortho(ped)-agogische methoden en technieken
syllabus ortho(ped)agogiek

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
  • Opmerking: 8 u (4 keer 2 uur in lesweken voor de lentevakantie)
Werkplekleren en/of stage44,00 uren
  • Opmerking: 44 ( 4dagen- in werkveld worden kampen ook gerekend aan 11u per dag, ook al slapen begeleiders er)
Werktijd buiten de contacturen25,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Eerste zittijd: 100% hands off vaardigheidstoets
De student maakt een projectboek over de vakantieweek. Hierin komen volgende zaken aan bod:

- Voorbereiding van de intentionele activiteiten. (leerdoelen 2, 4, 5,6)
- Korte omschrijving van de ondersteuningsvraag van de eigen zorgcliënt(en) (leerdoelen 3 en 5)
- Evaluatie van de intentionele activiteiten (leerdoelen 1, 2, 3, 4, 5,6)
- Reflectie op de 4-daagse (leerdoel 7 en 8)
- Beoordelingsformulier van de vakantiegangers (laagdrempelig evaluatieformulier waarbij de vakantiegangers zelf de student evalueren)
Dit projectboek is een schriftelijke voorbereiding op de mondelinge presentatie. De schriftelijke voorbereiding wordt 1 week voor de mondelinge presentatie ingediend. De student presenteert aan de lector. Na de presentatie is er ruimte voor verduidelijkende vragen.

1. Toetsmethode: Casus/presentatie
2. Bron: Open boek: het projectboek met persoonlijke reflecties mag meegebracht worden naar de presentatie
3. Toetsmedium: Mondeling
4. Toetsmoment: Momentopname op examen
5. Beoordelaar: Lector
Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de eerste afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Voor elke ongewettigde afwezigheid tijdens het practicum verliest de student 2 punten op het totaalcijfer.
Als je aan minder dan 4 uur van de practica deelneemt, kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. In dit geval krijg je een nul op het totaalcijfer. Als je tijdens de 4-daagse vakantie meer dan 2 uur afwezig (gewettigd of ongewettigd) bent dan kan je niet slagen voor het opleidingsonderdeel. Je krijgt dan een 0 op het totaalcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Tweede zittijd: 100% hands off vaardigheidstoets
Voor de tweede examenkans worden studenten in contact gebracht met een nieuwe cliënt. De student gaat op bezoek in VZW Rotonde, campus sterrenhuis waar hij een bewoner zal ontmoeten. De student werkt voor deze bewoner twee nieuwe intentionele activiteiten uit die hij samen met de begeleiders en de bewoner uitvoert op twee verschillende dagen. De student zal dus minstens 3 keer naar Rotonde, campus Sterrenhuis gaan. (1 x ontmoeting en 2 X om de activiteiten te doen) De voorbereidingen en effectief begeleide uren zullen hiervoor gelijkwaardig zijn aan het aantal gepresteerde uren in het kader van de vierdaagse verwenvakantie.


De student maakt een projectboek over de tweede zit opdracht. Hierin komen volgende zaken aan bod:

- Voorbereiding van de intentionele activiteiten. (leerdoelen 2, 4, 5,6)
- Korte omschrijving van de ondersteuningsvraag van de nieuwe zorgcliënt(en) (leerdoelen 3 en 5)
- Evaluatie van de intentionele activiteiten (leerdoelen 1, 2, 3, 4, 5,6)
- Reflectie op de tweede zit-opdracht (leerdoel 7 en 8)
- Beoordelingsformulier van de zorgcliënt (laagdrempelig evaluatieformulier waarbij de vakantiegangers zelf de student evalueren)
Dit projectboek is een schriftelijke voorbereiding op de mondelinge presentatie. De schriftelijke voorbereiding wordt 1 week voor de mondelinge presentatie ingediend. De student presenteert aan de lector. Na de presentatie is er ruimte voor verduidelijkende vragen.


1. Toetsmethode: Casus/presentatie
2. Bron: Open boek: het projectboek met persoonlijke reflecties mag meegebracht worden naar de presentatie
3. Toetsmedium: Mondeling
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector