Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Keuze-olod UA 6: Sociaal werk als professie31167/1690/1920/1/49
Studiegids

Keuze-olod UA 6: Sociaal werk als professie

31167/1690/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Tirions Michel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je volgt dit opleidingsonderdeel aan Universiteit Antwerpen, in het schakeljaar Master Sociaal werk. Daar ontmoet je o.m. studenten die na een bacheloropleiding starten met de master.
De credits die je behaalt geven je vrijstelling wanneer je zelf zou kiezen om na je afstuderen als bachelor de master Sociaal Werk te starten. Indien je kiest om dit opleidingsonderdeel van 6 stp te volgen aan de UA, zal dit maar voor 3stp meetellen als vervanging van een keuze opleidingsonderdeel in het derde jaar. Indien je later het schakeljaar zou aanvatten, tellen alle verworven studiepunten mee.
Je dient als student zelf na te gaan of het combineerbaar is. De uurroosters van de UA zijn online beschikbaar vanaf midden juni en kan je consulteren via https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/studieprogramma/voorbeeldrooster/
AP en UA hebben een universitair akkoord. Hierdoor dien je als student op de UA geen extra inschrijvingsgeld te betalen. Je moet je wel nog registreren bij de UA. De procedure hiervoor vind je terug op digitap, bij de informatie m.b.t. het keuzeproces bij inschrijving. Hier vind je ook contactgegevens terug van de personen die je verdere informatie kunnen verschaffen.
De student krijgt na registratie toegang tot het digitale leerplatform 'Blackboard UAntwerpen'.

Voor verder informatie, zie studiefiche UAntwerpen: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Leerinhoud

Zie studiefiche UAntwerpen: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie studiefiche UAntwerpen: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/

E-reader : Tirions M. (2018) Sociaal werk als professie: reader. Universiteit Antwerpen, ongepubliceerd. Een e-reader met academisch en professioneel gerichte literatuur is beschikbaar op de Blackboard cursusruimte.

Boeken:

van Ewijk, H. (2015). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP.

Tirions M., Blok W., den Braber C. (2018). De capabilitybenadering in het sociaal domein. Een praktijkgerichte kennismaking. Houten: Springer - Bohn Stafleu Van Loghum. Boek beschikbaar eind februari 2018.

Tirions M., Cornille A., Raeymaeckers P., Gibens S., Boxstaens J., Postma Y. (2019). #Sociaal Werk. Met mens en samenleving. Leuven : ACCO (boek verschijnt in juni 2019)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Vormen van groepsleren

Toetsing (tekst)

Zie studiefiche UAntwerpen: volg deze link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-sociaal-werk/schakelprogramma/studieprogramma/