Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mechanica 5 krachtenleer en pneumatica29495/1709/1920/1/07
Studiegids

Mechanica 5 krachtenleer en pneumatica

29495/1709/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, De Boeck Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Aan de hand van voorbeelden de traagheidswet toelichten.
De basisbegrippen van de krachtenleer beschrijven.
De relaties tussen de krachten interpreteren en wiskundig duiden.
Gewichten en hun aangrijpingspunten bij lichamen berekenen.
Het moment van een kracht definiëren en wiskundig duiden.
Pneumatische en elektropneumatische schema’s lezen en toelichten
verbanden tussen grootheden als arbeid, vermogen en rendement wiskundig duiden.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
pneumatische constructies monteren en testen op functionaliteit

Studiematerialen (lijst)

Cursus Mechanica 5Verplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Veiligheidsschoenen (door de student zelf aan te kopen)Aanbevolen
Handboek Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 46,30
 • Auteur: De Clippeleer W., Wellekens B.
Handboek Theoretische mechanica 2de graad infoboekVerplicht€ 42,90

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
 • Omschrijving: "Excursie:werf- of bedrijfsbezoek"Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen - 2 delen, 180 min. code F
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen