Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bouw 5 bouwtechnieken en bouwdossier26384/1709/1920/1/60
Studiegids

Bouw 5 bouwtechnieken en bouwdossier

26384/1709/1920/1/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kuppens Bram
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
identificeert de verschillende soorten bekistingstypes die in de bouw gebruikt worden
identificeert de verschillende soorten vloertypes die gebruikt worden in de bouw
Ontleedt bekistingen wapeningsplannen van bouwconstructies;
Ontleedt bekistings- en wapeningsplannen van bouwconstructies;
Somt de kenmerken van in de bouw courant gebruikte wapening op
Stelt een wapeningsstaat op van een eenvoudige bouwconstructie
Vergelijkt de productie en het gebruik van SCC met gewoon beton
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Analyseert een bouwdossier.
Stelt een fotopresentatie op van verschillende bouwwerken in een eengezinswoning

Leerinhoud

Analyse van een bouwdossier en opstellen van een meetstaat, praktische uitwerking van een meetstaat enkel voor een eengezinswoning.  Kenmerken, eigenschappen en toepassingen van Self Compacting Concrete.  Wapening: soorten, eigenschappen, plaats en wapeningsstaat, praktische uitwerking van een wapeningsstaat enkel voor eenvoudige betonconstructies.  Soorten bekistingsmaterialen, gebruik en eigenschappen.  Verschillende vloertypes en hun gebruik.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Bouw 5Verplicht€ 5,00
  • Auteur: P. Mast
StudiewijzerVerplicht
Handboek Vademecum - downloaden via www.fvb.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00schriftelijk examen - examentijd 120 minuten
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00De kennistoets permanent bestaat uit deelopdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets90,00schriftelijk examen - examentijd 120 minuten
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00schriftelijk - De kennistoets permanent bestaat uit deelopdrachten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n.kennistoets en kennistoets permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”