Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bouw 5 toegepaste didactiek26385/1709/1920/1/94
Studiegids

Bouw 5 toegepaste didactiek

26385/1709/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Kuppens Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Het dragen van veiligheidsschoenen en werkkleren is verplicht in de praktijkruimte (zelf te voorzien door de student). Veiligheidsbril en gehoorbescherming worden door de school aangeboden.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de praktijklessen. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest. De niet gepresteerde uren dienen ingehaald te worden tijdens andere lessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Integreert vakgebonden actuele onderwerpen in de lespraktijk.
Leerbevordering: doelgericht werken
kan m.b.v. de leerdoelen voor de studierichtingen met finaliteit arbeidmarkt de gelijkenissen en verschillen toelichten tussen de verschillende afstudeerrichtingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan het vakgebonden verbruiksmateriaal beheren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan specifieke didactische werkvormen (ADL) toepassen bij het voorbereiden van een les in het buitengewoon secundair onderwijs
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan kritische keuzes maken i.v.m. materiaal en gereedschap
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan het vakgebonden verbruiksmateriaal beheren

Studiematerialen (lijst)

Werkkledij en veiligheidsschoenen, student dient deze zelf te voorzienVerplicht
Cursus Bouw/hout 5 Toegepaste didactiekVerplicht€ 3,00
  • Auteur: P. Mast en I. Bosmans
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00
Semester 1Kennistoets40,00schriftelijk (90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Projectopdracht herneembaar. De student neemt uiterlijk de dag voor de zomerstop contact op met de lector. De opdracht wordt samen met het schriftelijk examen afgegeven.

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. in de eerste examenperiode een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on permanent en een vaardigheidstoets simulatie permanent en in de tweede examenperiode een kennistoets, een vaardigheidstoets  hands on en een vaardigheidstoets simulatie. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”