Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 2 klimaat, kosmos en bodem23845/1709/1920/1/64
Studiegids

Aardrijkskunde 2 klimaat, kosmos en bodem

23845/1709/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Heyrman Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt de correcte benamingen bij het beschrijven van weerselementen en demonstreert de klimatologische processen.
identificeert de bodemkundige begrippen en processen, en analyseert de bodemprofielen en bodemsoorten, en gebruikt hierbij GIS.
legt verbanden binnen het onderdeel klimaat met socio-economische factoren.
presenteert een eigen werk binnen de sterrenkunde.
vat de kennis en het inzicht over bodemkunde samen door middel van een digitaal leerpad.
verdiept de leerinhouden van de eerste graad Secundair onderwijs voor aardrijkskunde die overeenkomen met de eindtermen van het ministerie van onderwijs
De student verantwoordt de gevolgen van de sterrenkundige processen op het aardse leven
formaliseert de kennis over sterrenkunde: bewegingen van de aarde en van de maan, onderdelen van het zonnestelsel, structuur en ontstaan van het heelal
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
becommentarieert recente informatie binnen de sterrenkunde.
onderzoekt de problematiek van de klimaatsveranderingen vanuit de huidige aangeboden informatiewegen.

Leerinhoud

Klimaat
    opbouw van de atmosfeer
    dynamiek van de luchtmassa's
    luchtvochtigheid en neerslag
    klimaat
    klimaatsverandering = CLIL climate change


Bodem
    basisbegrippen
    bodemvorming
    bodembestanddelen
    bodemprofiel
    bodemsoorten
    invloed van de ijstijden

    veldwerk bodemtypes


Kosmos
    Hel heelal
    Het zonnestelsel
    De aarde en de maan
    Waarneming en actualiteit

    bezoek volkssterrenwachten

    

Studiematerialen (lijst)

Aardrijkskunde 2 klimaatVerplicht
 • Auteur: Timmermans Annie
Aardrijkskunde 2 kosmografieVerplicht
 • Auteur: Timmermans Annie
Cursus Aardrijkskunde BodemkundeVerplicht
 • Auteur: Timmermans A.
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Geologie van VlaanderenAanbevolen€ 65,00
 • Auteur: Borremans Michael
Handboek Het klimaat onthuldAanbevolen€ 25,00
 • Auteur: Burroughs W.J.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
 • Omschrijving: Planetarium Urania Hove/
  Bezoek Altair sterrenwacht Zoutleeuw
  Veldwerk bodemkunde
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Het bezoek aan Urania Hove gebeurt 's avonds.
  Het veldwerk bodemkunde gebeurt in Diest, en is gekoppeld aan het bezoek aan Altair: dit gebeurt op een vrijdag en eindigt pas op zaterdag.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00digitaal examen van 120'
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)5,00Reflectie op bezoek aan Urania Hove
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)10,00Pecha kucha over kosmografisch onderwerp
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)5,00Veldwerk bodemkunde
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)5,00Zelfstudiepakket CLIL Climate Change
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets5,00Zelfstudiepakket CLIL Climate Change
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Pecha kucha met ingesproken tekst over kosmografisch onderwerp
Tweede examenperiodeKennistoets85,00digitaal examen van 120'