Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 5 Pakketten B-stroom33015/1709/1920/1/86
Studiegids

Techniek 5 Pakketten B-stroom

33015/1709/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Techniek
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Boeck Marc
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Duidt de invloed van techniek in de verschillende paketten van de basisoptie STEM-technieken
Geeft een overzicht van de technische systemen en processen in de verschillende paketten van de basisoptie STEM-technieken
Linkt de de verschillende paketten van de basisoptie STEM-technieken aan de beroepen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Realiseert aan de hand van een iteratief technisch proces een opgegeven techniekproject binnen één van de paketten van de basisoptie STEM-technieken (verbeeldingskracht + engagement)
Vertaalt zijn/haar eigen iteratief onderzoek dmv bruikbare lesmiddelen zodat het geschikt is voor de B-stroom. (perspectiefneming)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk (120')
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk (120')