Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Hout 5 toegepaste didactiek26402/1709/1920/1/90
Studiegids

Hout 5 toegepaste didactiek

26402/1709/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Hout
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Kuppens Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Studiematerialen (lijst)

Cursus Bouw/hout 5 Toegepaste didactiekVerplicht€ 3,00
  • Auteur: P. Mast en I. Bosmans
StudiewijzerVerplicht
LeerplannenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00
Semester 1Kennistoets40,00schriftelijk (90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Projectopdracht herneembaar. De student neemt uiterlijk de dag voor de zomerstop contact op met de lector. De opdracht wordt samen met het schriftelijk examen afgegeven.

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n.in eerste examenperiode kennistoets, vaardigheidstoets hands-on permanent en vaardigheidstoets simulatie permanent en in de tweede examenperiode kennistoets, vaardigheidstoets hands on en vaardigheidstoets simulatie. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”