Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Hout 5 houttechnieken26851/1709/1920/1/30
Studiegids

Hout 5 houttechnieken

26851/1709/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Hout
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kuppens Bram
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het dragen van veiligheidsschoenen en werkkleren is verplicht in de praktijkruimte (zelf te voorzien door de student). Veiligheidsbril en gehoorbescherming worden door de school aangeboden.

Aanwezigheid is verplicht tijdens de praktijklessen. Afwezigheden kunnen enkel gewettigd worden met een officieel attest. De niet gepresteerde uren dienen ingehaald te worden tijdens andere lessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Berekent een rechte steektrap en een bordestrap.
Beschrijft de opbouw, eigenschappen, soorten en toepassingsmogelijkheden van binnen- en buitenschrijnwerkelementen.
Illustreert de onderdelen en de bemating van trappen en trapdelen.
Legt de basisprincipes van houtskeletbouw uit en tekent ze.
Past verdrijvingsmethoden van een trap toe.
Tekent (onderdelen van) constructies van binnen of buitenschrijnwerk.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Gebruikt autocad voor het zelfstandig uitwerken van een houtproject.

Leerinhoud

geschikte leerinhouden hanteren
Berekent een rechte steektrap
Beschrijft de opbouw, eigenschappen, soorten en toepassingsmogelijkheiden van binnen- en buitenschrijnwerkelementen
Beschrijft de uitvoerings- en plaatsingsmethoden van verschillende binnen- en buitenschrijnwerkelementen
Beschrijft verschillende soorten hang- en sluitwerk
Beschrijft verschillende uitvoeringen van trappen
Illustreert begrippen i.v.m de onderdelen en de bemating van trappen en trapdelen
Past verdrijvingsmethoden van een trap toe
Tekent (onderdelen van) constructies van binnen of buitenschrijnwerk

Studiematerialen (lijst)

Werkkledij en veiligheidsschoenen, student dient deze zelf te voorzienVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

boek polyvalente houtopleiding ramen en deuren

boek polyvalente houtopleiding trappen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen27,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on35,00
Semester 1Kennistoets65,00Schriftelijk 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00
Tweede examenperiodeKennistoets65,00Schriftelijk 120'