Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mechanica 5 toegepaste didactiek26406/1709/1920/1/32
Studiegids

Mechanica 5 toegepaste didactiek

26406/1709/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, De Boeck Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan het vakgebonden verbruiksmateriaal beheren
kan kritische keuze maken i.v.m. materiaal en gereedschap
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan kritische keuze maken i.v.m. materiaal en gereedschap
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan het vakgebonden verbruiksmateriaal beheren

Leerinhoud

Afhankelijk van de mogelijkheden kan het zijn dat een bedrijfsbezoek wordt georganiseerd. Vervoersonkosten zijn ten laste van de student.

Studiematerialen (lijst)

Cursus elektriciteit/mechanica toegepaste didactiekVerplicht€ 3,00
 • Auteur: E. Aelbrecht en K. Vermeiren
StudiewijzerVerplicht
Werkkledij en veiligheidsschoenen, student dient deze zelf te voorzienVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: werf- of bedrijfsbezoekPrijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00
Semester 1Kennistoets40,00schriftelijk examen - 90 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk examen - 90 min
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)60,00permanente opdracht herneembaar. De student neemt uiterlijk de dag voor de zomerstop contact op met de lector. De opdracht wordt samen met het schriftelijk examen afgegeven