Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding31944/1709/1920/1/47
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding

31944/1709/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Seghers Annemie
Andere co-titularis(sen): Christiaens Maja, Laurent Marleen, Smout Stef, Vermeiren Kristel, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding EN geslaagd of getolereerd voor Voeding/Verzorging 3 EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 3 toegepaste didactiek EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 4 toegepaste didactiek) OF (geslaagd voor Groeiportfolio - stage Voeding-Verzorging 2 EN geslaagd of getolereerd voor Voeding - vakdidactiek 2 EN geslaagd of getolereerd voor Verzorging - vakdidactiek 2) OF (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 3 Menuleer EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 3 sociale wetenschappen EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 3 toegepaste didactiek EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie EN geslaagd of getolereerd voor Gezondheidsopvoeding 4 toegepaste didactiek) EN simultaan te volgen met Prof-i-leren 6 afstudeerproject EN (simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV cultuur OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Islamitische godsdienst).

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Engageert zich t.o.v. de stageplaats
Interactie: de klas managen
Past leiderschapsstijl aan in functie van de situatie
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert diversiteit als meerwaarde
Interactie: inspirerend coachen
Stelt gerichte vragen en geeft gerichte feedback aan medestudenten i.f.v collegiale consultatie (intervisie)
Past de GRROW-methodiek toe om leervragen om te zetten in constructieve actie (intervisie)
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
past onderwijs gedrag aan de grootstedelijke context aan
Interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert tijdens de lespraktijk de taalontwikkeling van leerlingen/deelnemers
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
neemt initiatief om de groepssfeer te verbeteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
brengt leerinhouden in verband met maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen indien dit van toepassing is voor de aard van het opleidingsvak
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
informeert zich over de (school)setting en de invloed ervan op de beginsituatie
Leerbevordering: doelgericht werken
stelt doelen voor een langere termijn op, gebaseerd op het vooropgestelde jaarplan
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
komt tot concrete en objectieve beoordeling op basis van vorderingen en prestaties
Voert zelfstandig evaluatie uit
Bereidt valide observatie- en evaluatie-instrumenten voor met adequate antwoordsleutels
Voorziet na evaluatie constructieve feedback
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
schept een leerbevorderend klimaat in functie van de noden van een diversiteit aan leerlingen
Creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
Speelt didactisch correct in op onverwachte omstandigheden
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Gaat kritisch om met feedback van medestudenten en lectoren, destilleert hieruit wat eigen groei bevordert (intervisie)
Plaatst zichzelf binnen het profiel van beginnende lesgever en omschrijft zijn groei en visie op het beroep (intervisie)
Bezit het vermogen tot kritische reflectie en integreert voortdurend feedback in het eigen handelen
Stelt het eigen handelen ter discussie stellen en stuurt bij (intervisie)
maakt innerlijke belevingen duidelijk, rekening houdend met de eigen behoeften en de kwetsbaarheid van de anderen (intervisie)
Leeft zich in in verschillende standpunten (intervisie)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheert administratieve taken
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak. (intervisie)
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
beheert administratieve taken

Leerinhoud

De student loopt stage waarbij de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toegepast worden in een reële praktijksituatie.

- Bijwonen van infomomenten op de Hogeschool en op de stageschool
- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Uitvoeren van algemene leraarstaken
- Alle relevante informatie verzamelen in een stagemap

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en academiejaar.

Intervisie: (5) UDL in praktijk; (6) Ik, als beginnend leerkracht

Studiematerialen (lijst)

Cursus Intervisie 5Verplicht€ 5,00
Cursus Intervisie 6Verplicht€ 5,00
Stagecursus Begeleide Beroepspraktijk 5+6 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begeleide beroepspraktijk 5 + 6Verplicht
Digitale leeromgeving: cursus Intervisie 5+6Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Opmerking: verplichte aanwezigheid
Werkplekleren en/of stage250,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.
  Indien de stageplaats een attest vraagt in het kader van voedselveiligheid, (attest moet kunnen aantonen dat de student vrij is van aandoening die een risico vormt voor het bereiden van voeding), dan dient de student zelf in te staan om het attest te verkrijgen via een huisarts. De kosten hiervoor zijn ten laste van de student.Indien de stageplaats een attest vraagt in het kader van voedselveiligheid, (attest moet kunnen aantonen dat de student vrij is van aandoening die een risico vormen voor het bereiden van voeding), dan dient de student zelf in te staan om het attest te verkrijgen via een huisarts. de kosten hiervoor zijn ten laste van de student.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00Permanent uitgesteld.
Bij gewettigde afwezigheid worden er inhaalopdrachten voorzien (zie richtlijnen in cursus intervisie).
Niet herneembaar in tweede examenperiode.
AcademiejaarStage90,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

Praktisch: stage- en praktijkopdracht