Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 5 taal en cultuur26395/1709/1920/1/46
Studiegids

Frans 5 taal en cultuur

26395/1709/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Frans
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Goldwasser Janine
Andere co-titularis(sen): Adam Natacha, Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen in correct Frans communiceren met een Franstalige gesprekspartner
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau c1)
Beheersen de basisgrammatica en uitbreidingsgrammatica d.w.z. kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau C1)
beheersen de basis- en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden (niveau C1)
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven
kunnen vlot communiceren en kennis uitwisselen met native speakers
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste gebeurtenissen en personen uit de Franse geschiedenis chronologisch en contextueel situeren (16de eeuw)
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media
beheersen de basis- en uitbreidingsgrammatica d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen, illustreren en toepassen in de 5 vaardigheden (niveau C1)
beheersen de basis- en uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden (niveau C1)
kunnen literaire teksten (16de-19de eeuw) contextueel situeren, analyseren en mondeling presenteren
kunnen de voornaamste gebeurtenissen en personen uit de Franse geschiedenis chronologisch en contextueel situeren tot de 12de eeuw
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen beginsituatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Leerbevordering: onderwijsgerelateerde kennis ontwikkelen
Kunnen de voornaamste gebeurtenissen van de Franse geschiedenis (tot de 12 de eeuw) benoemen, toelichten en situeren.
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Corrigés Excercices 2000 (livre du professeur)Verplicht€ 24,75
Handboek Exercices 2000Verplicht€ 42,51
 • Auteur: De Spiegeleer J.
Handboek Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: De Spiegeleer J., Sinjan R., Weekers H.
Handboek L'art de conjuguerVerplicht€ 9,90
 • Auteur: Bescherelle
Handboek La civilisation progressive du françaisVerplicht€ 24,70
 • Auteur: Steele
Handboek Vocabulaire progressif du français / niveau avancéVerplicht€ 24,95
 • Auteur: Miquel
Handboek Vous ditesVerplicht€ 25,50
 • Auteur: Desmet P.
Handboek Petit Robert (frans woordenboek)Aanbevolen€ 62,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets37,50examen mondeling (20'/student)
Semester 1Vaardigheidstoets hands on37,50examen mondeling
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00examen mondeling
Tweede examenperiodeKennistoets50,00examen mondeling (20'/student)