Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Biologie 1 NW materie en interactie23854/1709/1920/1/79
Studiegids

Biologie 1 NW materie en interactie

23854/1709/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Biologie
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Duchatelet Lisa, Gadeyne Judith, Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
benoemt het verschil tussen de mengesels onderling en de zuivere stoffen
gebruikt de chemische terminologie correct
kan de concentratie van een stof in mol per liter berekenen en kan werken met procenten
kan de verschillende soorten bindingen (ionbinding, covalente binding, metaalbinding) uitleggen
kan een verband leggen tussen de eigenschappen en de structuur van chemische klassen (met behulp van het periodiek systeem der elementen)
kan geschikte scheidingsmethoden kiezen en beschrijven om mengsels te scheiden en om zuivere stoffen uit mengsels te isoleren
kan het atoommodel tekenen met behulp van het periodiek systeem
kan op basis van aggregatietoestand of informatie over deeltjesgrootte van de componenten het soort mengsels bepalen
legt de oplosbaarheid van stoffen in water uit en past dit toe op hardheid en zuurtegraad
schrijft eenvoudige redoxreacties

Leerinhoud

Concepten

De student kan het atoommodel tekenen met behulp van het periodiek systeem en de verschillen in de verbindingen en hun gedragingen voorspellen.

De studenten leggen verbanden tussen de eigenschappen en de structuur van chemische klassen (o.a. via de tabel van Mendeljev).

De student legt verbanden tussen de concepten van oplosbaarheid van stoffen in water en de structuur van de stof.  Ze kunnen dit toepassen op de hardheid en zuurtegraad van water.

De student kan het verschil tussen een colloïdale oplossing en een emulsie tekenen en uitleggen.
De student kan op basis van aggregatietoestand of informatie over deeltjesgrootte van de componenten soorten mengsels (homogene, heterogene oplossing, emulsie, suspensie) herkennen en de  gevolgen voor gedragingen en eigenschappen voorspellen.
De studenten kunnen geschikte methoden suggereren om zuivere stoffen uit mengsels te isoleren.  Het concept concentratie kan de student gebruiken en eenvoudig uitleggen.

Vaktechnisch

De studenten kunnen formules en reacties schrijven, met behulp van het periodiek systeem. Ze gebruiken de chemische terminologie correct. Eenvoudige stoichiometrische berekeningen uitvoeren in verband met de concentratie van een stof in mol worden aangeleerd.

Vaardigheden

Kan eenvoudige chemische vaardigheden uitvoeren en de veiligheidsgrenzen respecteren.

Dit vak vereist permanente aanwezigheid in de lessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie 1 NW materie en interactieVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
laboschort en vodVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Opmerking: Dit vak vereist permanente aanwezigheid tijdens de les
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk (120')