Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 1 algemene muzikale vorming23912/1709/1920/1/14
Studiegids

MO 1 algemene muzikale vorming

23912/1709/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Muzikale Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Alders Elisabeth
Andere co-titularis(sen): Rymen Tine, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
definieert de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode
kan de muzikale basisbegrippen: Tonaliteiten, Maatsoorten, Muzikale notatie, intervallen en toonladders uitleggen
kan fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo lezen (niveau 1)
kan verbanden leggen tussen muziektheoretische basisbegrippen
linkt de belangrijkste genres aan representatieve voorbeelden

Studiematerialen (lijst)

Cursus Muziekgeschiedenis 1Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Rythme mesuré: uitverkocht via Standaard Boekhandel dus via een andere weg aan te schaffenVerplicht€ 13,65
Handboek Vademecum van de Algemene MuziekleerVerplicht€ 25,74
 • Auteur: Gistelinck D.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Thema Muziekgeschiedenis 1: concertbezoek à rato van 2 producties per academiejaar, kostprijs gemiddeld 8 euro, kan afwijken want is afhankelijk van meerdere factoren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets66,66thema AML 1
mondeling examen: 15' voorbereiding + 15' examen /student
Code FAIL is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands off33,34thema Muziekgeschiedenis 1
mondeling examen muziekgeschiedenis: 20' / student
Code FAIL is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off33,34thema Muziekgeschiedenis 1
mondeling examen muziekgeschiedenis: 20' / student
Code FAIL is hier van toepassing
Tweede examenperiodeKennistoets66,66thema AML 1
mondeling examen: 15' voorbereiding + 15' examen /student
Code FAIL is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen AML 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan de muzikale basisbegrippen: Tonaliteiten, Maatsoorten, Muzikale notatie, intervallen en toonladders uitleggen, kan fa-sleutel oefeningen aan een vooropgesteld tempo lezen, kan verbanden leggen tussen muziektheoretische basisbegrippen.
- In het deelexamen Muziekgeschiedenis 1 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: definieert de stilistische kenmerken van elke muzikale stijlperiode, linkt de belangrijkste genres aan representatieve voorbeelden.