Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 3 taal en cultuur25050/1709/1920/1/03
Studiegids

Frans 3 taal en cultuur

25050/1709/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Frans
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Goldwasser Janine
Andere co-titularis(sen): Adam Natacha, Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen in correct Frans communiceren met een Franstalige gesprekspartner
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
beheersen de basis- en uitbreidingsgrammatica d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen, illustreren en toepassen in de 5 vaardigheden (niveau C1)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen beginsituatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
Interactie: Taal ondersteunen
beheersen de basisgrammatica en -uitbreidingsgrammatica d.w.z.kunnen de belangrijkste grammaticale regels toepassen in de 5 vaardigheden (niveau B2)
beheersen de basissen uitbreidingswoordenschat d.w.z. kunnen de woordenschat naar vorm en inhoud juist gebruiken in de 5 vaardigheden(niveau B2)
Interactie: Authentiek communiceren
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
Leerbevordering: onderwijsgerelateerde kennis ontwikkelen
Kunnen de voornaamste gebeurtenissen van de Franse geschiedenis (tot de 12 de eeuw) benoemen, toelichten en situeren.
kunnen de voornaamste Franse streken en steden geografisch situeren
kunnen de voornaamste kenmerken van deze streken en steden omschrijven

Leerinhoud

vervangen door: kunnen de voornaamste gebeurtenissen van de Franse geschiedenis (17-eerste helft 20ste eeuw) benoemen, toelichten en situeren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Communication progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht€ 25,95
 • Auteur: CL Miguel
Handboek Corrigés Excercices 2000 (livre du professeur)Verplicht€ 24,75
Handboek Exercices 2000Verplicht€ 42,51
 • Auteur: De Spiegeleer J.
Handboek Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: De Spiegeleer J., Sinjan R., Weekers H.
Handboek L'art de conjuguerVerplicht€ 9,90
 • Auteur: Bescherelle
Handboek La civilisation progressive du françaisVerplicht€ 24,70
 • Auteur: Steele
Handboek Vous ditesVerplicht€ 25,50
 • Auteur: Desmet P.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: uitstap Franstalige stad + werken aan portfolio
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets37,50examen schriftelijk (240')
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie37,50examen - mondeling (30')
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Schriftelijke en mondeling opdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00examen schriftelijk (240')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00examen - mondeling (30') en schriftelijke taken