Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Frans 4 taal en cultuur25052/1709/1920/1/71
Studiegids

Frans 4 taal en cultuur

25052/1709/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Frans
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Frans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goldwasser Janine
Andere co-titularis(sen): Adam Natacha, Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 120,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kunnen in correct Frans communiceren met een Franstalige gesprekspartner
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheersen de basissen uitbreidingsgrammatica, d.w.z. kunnen de verschillende grammaticale categorieën identificeren en de belangrijkste grammaticale regels uitleggen en toepassen.
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren en interageren over authentieke schriftelijke en mondelinge culturele uitingen in schriftelijke en audiovisuele media
kunnen de voornaamste gebeurtenissen en personen uit de Franse geschiedenis chronologisch en contextueel situeren van de 13de-17de eeuw
kunnen literaire teksten (16de-17de eeuw) contextueel situeren, analyseren en mondeling presenteren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen de eigen beginsituatie m.b.t. kennis en vaardigheden correct inschatten
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kunnen de vastgestelde tekorten m.b.t. kennis en vaardigheden remediëren
kunnen het elektronisch leerplatform gebruiken om grammatica-,woordenschatten luistervaardigheidsoefeningen te maken
Interactie: Authentiek communiceren
kunnen vlot en correct mondeling en schriftelijk communiceren (niveau B2)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Corrigés Excercices 2000 (livre du professeur)Verplicht€ 24,75
Handboek Exercices 2000Verplicht€ 42,51
 • Auteur: De Spiegeleer J.
Handboek Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: De Spiegeleer J., Sinjan R., Weekers H.
Handboek L'art de conjuguerVerplicht€ 9,90
 • Auteur: Bescherelle
Handboek La civilisation progressive du françaisVerplicht€ 24,70
 • Auteur: Steele
Handboek Vocabulaire progressif du français / niveau avancéVerplicht€ 24,95
 • Auteur: Miquel
Handboek Vous ditesVerplicht€ 25,50
 • Auteur: Desmet P.
Handboek Petit Robert (frans woordenboek)Aanbevolen€ 62,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Leerwandelingen in Franstalige steden( Kosten voor rekening van de student)
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets37,50examen schriftelijk (240')
Semester 2Vaardigheidstoets hands on37,50examen mondeling (30'/student)
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00examen mondeling (30'/student)
Tweede examenperiodeKennistoets60,00examen schriftelijk (240')