Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 3 toegepaste didactiek25147/1709/1920/1/03
Studiegids

MO 3 toegepaste didactiek

25147/1709/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Muzikale Opvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Monique
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Rymen Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
luistert op een didactisch correcte manier in de klaspraktijk
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
improviseert op een didactisch correcte manier in de klaspraktijk
kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

Methodiek muzikale gedragsvorm: luisteren
Methodiek muzikale gedragsvorm: ontwerp- en improvisatietechnieken in de klas

Methodiek basisonderwijs :
muzikale spelvormen voor het basisonderwijs
klankspelen en grafische notatievormen voor het basisonderwijs
muziek beluisteren in het basisonderwijs
zingen met kinderen in het basisonderwijs

Studiematerialen (lijst)

Liedbundels allerhandeVerplicht€ 31,70
USB stick (min. 512 Mb)Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Docentenmap en cd's Intro 1 thvVerplicht€ 94,40
 • Auteur: Joost Overmans ea
Handboek Toetsen Intro 1thvVerplicht€ 38,10
 • Auteur: Joost Overmars ea
Handboek Werkboek Intro 1thvVerplicht€ 31,10
 • Auteur: Joost Overmars ea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: Veldwerk: Concert- en Operabezoek, prijs afhankelijk van de voorstelling en afzonderlijk te betalen door de student
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)25,00thema Methodiek SO3
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Code Fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)34,00thema Methodiek basisonderwijs 3
Verplichte aanwezigheid in de lessen.
Code Fail is hier van toepassing.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off25,00thema Methodiek SO3 mondeling: 15 min per student in lokaal 04.018
Code Fail is hier van toepassing.
Semester 1Kennistoets16,00thema Methodiek SO 3 schriftelijk: 90 min
Code Fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets16,00thema Methodiek SO 3 schriftelijk -geslaagd deelcijfer kan overgedragen worden naar tweede zittijd.
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off33,00thema Methodiek basisonderwijs 3
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00thema methodiek SO3 mondeling
Code Fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Secundair Onderwijs 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: improviseert op een didactisch correcte manier in de klaspraktijk.
- In het deelexamen Basisonderwijs 3 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: de student kan doelgerichte lesopdrachten uitwerken voor leerlingen van het basisonderwijs, de student kan verschillende werkvormen, methodieken en didactische processen voor muzieklessen in het basisonderwijs toepassen in de lespraktijk.