Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken25076/1709/1920/1/14
Studiegids

NCZ 3 analyse van ethische vraagstukken

25076/1709/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Andere co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De historiek en inhoud van het darwinisme kunnen toelichten
De uitgangspunten van de basistheorieën in de sociale wetenschappen kunnen toelichten
De uitgangspunten van de basistheorieën in de psychologie kunnen toelichten
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Kritisch kunnen vergelijken van het darwinisme en creationisme
Kritisch kunnen vergelijken van de basistheorieën in de sociale wetenschappen
Kritisch kunnen vergelijken van de basistheorieën in de psychologie
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Darwinistische theorie kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken
De basistheorieën in de sociale wetenschappen kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken
De basistheorieën in de psychologie kunnen hanteren bij het analyseren van ethische vraagstukken

Leerinhoud

Deze cursus geeft een inleiding tot de evolutietheorie, enkele theorieën in de sociale wetenschappen en de psychologie, en hun gebruik bij hedendaagse ethische vraagstukken. De cursus biedt zo nodige achtergrond voor het ontwikkelen van lessen in de themavelden Identiteit, Samenleven-democratie-burgerschap, Economie, Wetenschap en Milieu van het leerplan NCZ. 

 

Studiematerialen (lijst)

Cursus Analyse van ethische vraagstukkenVerplicht
StudiewijzerAanbevolen
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets75,00schriftelijk examen (90')
Semester 1Afstudeeropdracht25,00In te dienen paper
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht25,00In te dienen paper
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen (90')