Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 3 Biotechniek33014/1709/1920/1/52
Studiegids

Techniek 3 Biotechniek

33014/1709/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Techniek
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Baeten Stefanie, De Boeck Marc, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Onderzoekt biotechnische systemen en bijbehorende biochemische processen in de voedingsindustrie. (open houding)
Onderzoekt het conserveren van voedingsmiddelen. (open houding)
Onderzoekt het doel van verschillende verpakkingen. (open houding)
Realiseert aan de hand van een iteratief technisch proces een opgegeven techniekproject binnen het ervaringsgebied Biotechniek.(engagement + verbeeldingskracht)
Vertaalt zijn/haar eigen iteratief onderzoek dmv bruikbare lesmiddelen zodat het geschikt is voor de eerste graad. (perspectiefneming)
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk (120')
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk(120')