Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 3 grondstoffen en technieken27397/1709/1920/1/67
Studiegids

Techniek 3 grondstoffen en technieken

27397/1709/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Techniek
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Boeck Marc
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Geeft een overzicht van de eigenschappen van de gebruikte materialen in technische systemen
Herkent, benoemt en gebruikt gereedschappen veilig, ergonomisch en gericht
Realiseert aan de hand van een iteratief technisch proces een opgegeven techniekproject door gebruik te maken van verschillende materialen en de meest geschikte gereedschappen.(verbeeldingskracht)
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Onderzoekt de eigenschappen van gebruikte materialen in technische systemen (open houding)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Vertaalt zijn/haar eigen iteratief onderzoek dmv bruikbare lesmiddelen zodat het geschikt is voor de eerste graad. (perspectiefneming)
Gebruikt het meest voor de handliggende communicatiemiddel zoals een schets, een schema, een werktekening, een recept of schaalmodel bij het ontwerpen van een opgegeven techniekproject

Studiematerialen (lijst)

Cursus Techniek 3 grondstoffen en techniekenVerplicht€ 5,00
 • Auteur: M. De Boeck
StudiewijzerVerplicht
Basis set gereedschappen: schroevendraaiers, hamer, strip- en kniptang, combinatietang (zelf aankopen voor thuis)Verplicht€ 80,00
Cool! 1 LeerwerkboekVerplicht€ 18,00
 • Auteur: N. Biebuyck, M. Descheemaeker, I. Jansen, E. Laporte
Handboek Infofiches Technische activiteiten/TechnologieVerplicht€ 20,50
 • Auteur: W. Broos, S. Dehond, A. Michils

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
 • Opmerking: "Excursie:Studiedag georganiseerd door Rato Electronics (gratis)"
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk (120')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk (120')
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.