Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 4 toegepaste didactiek31939/1709/1920/1/71
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 4 toegepaste didactiek

31939/1709/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vermeiren Kristel
Andere co-titularis(sen): Seghers Annemie, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie (perspectiefneming)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak (verbeeldingskracht)

Studiematerialen (lijst)

Grijze of donkerblauwe voorbinderVerplicht€ 25,00
Witte mantelschort met logo van de school en wit haarnetjeVerplicht€ 40,00
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasAanbevolen€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00
Semester 2Kennistoets50,00schriftelijk examen: 120'
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk examen: 120'
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht30,00Herkansing is mogelijk. De student dient ten laatste op de laatste dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. In te dienen op de dag van het schriftelijk examen.