Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie31938/1709/1920/1/37
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie

31938/1709/1920/1/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Andere co-titularis(sen): Seghers Annemie, Vermeiren Kristel, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 85,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de basisprincipes uit de gezondheidszorg kunnen omschrijven en beschrijven
de basisprincipes uit de gezondheidszorg toepassen
het verschil tussen groot-en kleinhuishouding verwoorden en hanteren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Kan de functies van het hart-en vaatstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het ademhalingsstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het spierstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het skelet bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het zenuwstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het lymfestelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van de spijsvertering bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het endocriene stelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van de urinewegen bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het voortplantingsstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
kan een aantal gezondheidsrisico's formuleren bij elk lichaamsstelsel en kaderen binnen een voorlichtingsmodel ( Grondhouding Perspectiefneming)
kan de preventieve en curatieve maatregelen bij gezondheidsrisico's formuleren en kaderen binnen een voorlichtingsmodel (Grondhouding open houding)
kan een decoratieve en functionele werkvorm uitwerken in halfharde of harde materialen met het oog op veiligheid, onderhoudscomfort en functie
kan de basisprincipes voor onderhoud van harde en halfharde materialen verwoorden en toepassen

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Veiligheid en consumentenwetenschappen vormt een verlengde van Sociale en consumentenwetenschappen. Het bespeelt de domeinen interactie, leerbevordering en zelfontwikkeling. Basisprincipes uit de gezondheidszorg toepassen leert je enerzijds hoe je een ergonomische houding kan aannemen, anderzijds bestudeer je d.m.v. opdrachten een aantal organen van het lichaam en passeren de stelsels de revue. Hier ligt de klemtoon zowel inhoudelijk als didactisch. Deze opgedane kennis kan je voor een stuk projecteren naar Basisprincipes voor een veilige woon- en leefomgeving. Hier gaan we vooral praktisch aan de slag. Je kan een bepaalde grondstof die vaak in een woning verwerkt wordt, selecteren en in dat verband werk je dan een decoratieve werkvorm in al zijn facetten uit. Je organisatietalent en inzicht in de verhouding werk- opgegeven tijd zijn punten die in het gedeelte Basisprincipes van de kleinhuishouding/ groothuishouding verwoorden en hanteren, aangesproken zullen worden. Een beeld in de organisatie van de gezondheid- en welzijnssector wordt duidelijk tijdens definiëren van de basisprincipes uit de gezondheidszorg.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Gezond en wel 1Verplicht€ 18,87
Handboek Gezond en wel 2Verplicht€ 18,87
Handboek Naslagwerk huishoudkunde textiel- en interieurzorgVerplicht€ 41,45
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: Nog niet gekend - hangt af van het aanbod. Kost afzonderlijk te betalen door de student.
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00schriftelijk (120')
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk (120')