Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PKV muziek 5 muziektheorie26535/1709/1920/1/53
Studiegids

PKV muziek 5 muziektheorie

26535/1709/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Kunstvakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfs Elisabeth
Andere co-titularis(sen): Alders Elisabeth, Rymen Tine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
hanteert een duidelijk vakjargon waaruit de kennis van de muziekhistorische uitvoeringspraktijk blijkt
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres
selecteert muziekvoorbeelden op basis van auditief waarneembare muzikale parameters
kan een trapcijfer-analyse maken van een compositie uit het jazzrepertoire
Demonstreert de volgende diatonische akkoordenreeksen: majeur, mineur, mineur harmonisch, mineur melodisch
Herkent en demonstreert volgende begrippen in de compositie: modal interchange, wissel- e tussendominantie, substituut dominant
Past de basics van ableton live toe
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan een Ableton project maken die aansluit bij een muziekles
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres

Studiematerialen (lijst)

Cursus Luisterpraktijk 5Verplicht
StudiewijzerVerplicht
Softwareprogramma Ableton Live (aankoop na advies en overleg met docent)Verplicht€ 90,00
PartiturenVerplicht€ 5,00
www.artsongcentral.comVerplicht
www.cpdl.orgVerplicht
DigileenAanbevolen
www.youtube.nlAanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets33,33thema Luisterpraktijk 5
Mondeling examen: 20'/student
code fail is hier van toepassing
Semester 1Kennistoets33,34thema Muziektheorie 5 - schriftelijk examen
Schriftelijk examen 60'
code fail is hier van toepassing
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)33,33thema Pedagogische ICT 5
code fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off33,33thema Pedagogische ICT 5
schriftelijk digitaal examen 60'
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeKennistoets33,34thema Muziektheorie 5 - schriftelijk examen
Schriftelijk examen 60'
code fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeKennistoets33,33thema Luisterpraktijk 5
Mondeling examen: 20'/student
code fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen Muziektheorie 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een partituur maken met digitaal muzieknotatieprogramma Sibelius
- In het deelexamen Luisterpraktijk 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: hanteert een duidelijk vakjargon waaruit de kennis van de muziekhistorische uitvoeringspraktijk blijkt , gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres, selecteert muziekvoorbeelden op basis van auditief waarneembare muzikale parameters.
- In het deelexamen ICT 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar PKV later in het werkveld aan de slag te kunnen: kan een partituur maken met digitaal muzieknotatieprogramma Sibelius