Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Mechanica 5 praktijk frezen - basis26743/1709/1920/1/44
Studiegids

Mechanica 5 praktijk frezen - basis

26743/1709/1920/1/44
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Mechanica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Boeck Marc
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
freest rechte en schuine groeven
freest vlak, evenwijdig, haaks en op maat met de mantelfrees
past de verschillende soorten frezen en hun gebruik toe
rekent het juiste toerental en voeding uit
spant werkstukken op een correcte manier op
werkt veilig met de freesmachine
de werking en opbouw van een freesmachine uitleggen

Leerinhoud

De Freesmachine
- Doel
- Opbouw
- Gebruik
De Frezen
Soorten en gebruik
Toerental en voeding
Uitrekenen
Frezen
Vlak, evenwijdig en op maat frezen met mantelfrees
Groeffrezen recht en schuin

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Stofjas met AP logoVerplicht€ 23,00
Veiligheidsbril (door de student zelf aan te kopen)Verplicht
Veiligheidsschoenen (door de student zelf aan te kopen)Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Excursie Luik: kosten worden afzonderlijk aangerekend aan de studenten (+ kosten bus en gids)
  - Maison de la métallugie et de l'industrie de Liège €4,5 pp
  - Musée des Transports en commun du pays de Liège € 1,5 pp
  groep : mechanica 1 + techniek 1 energie + elektriciteit 1
  "Excursie:werf- of bedrijfsbezoek"
  Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00