Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
MO 5 algemene muzikale vorming26772/1709/1920/1/60
Studiegids

MO 5 algemene muzikale vorming

26772/1709/1920/1/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Muzikale Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Alders Elisabeth
Andere co-titularis(sen): Rymen Tine, Vertommen Lore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
analyseert composities uit het lichtere genre
analyseren enkele composities uit het lichtere genre
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres
Herkent en noteert melodie, ritme en interval binnen tweestemmige muziek
selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht
vertaalt de auditief waarneembare muzikale stijlkenmerken naar verstaanbare begrippen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruikt kwalitatief beeld- en klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres
selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
PartiturenVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,34thema AML 5
Code Fail is hier van toepassing
Semester 1Kennistoets66,66thema Jazzgeschiedenis 5
Code Fail is hier van toepassing
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets66,66thema Jazzgeschiedenis 5
Code Fail is hier van toepassing
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,34thema AML 5
Code Fail is hier van toepassing

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
Indien de student voor één deelexamen een deelcijfer behaalt tussen 8/20 en 9,5/20, wordt de eindscore voor het opleidingsonderdeel bepaald door het gewogen gemiddelde van de deelexamens.Voor de evaluatie van dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens georganiseerd.
- In het deelexamen AML 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: analyseert composities uit het lichtere genre, Herkent en noteert melodie, ritme en interval binnen tweestemmige muziek.
- In het deelexamen Jazzgeschiedenis 5 worden de volgende leerdoelen getoetst die essentieel zijn om als bachelor leraar MO later in het werkveld aan de slag te kunnen: analyseren enkele composities uit het lichtere genre, gebruikt kwalitatief beelden klankmateriaal tijdens exploratie stijlen en genres, selecteert relevante muziekvoorbeelden ter bevordering van het muziekhistorische inzicht, vertaalt de auditief waarneembare muzikale stijlkenmerken naar verstaanbare begrippen