Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
HRM 132411/1710/1920/1/10
Studiegids

HRM 1

32411/1710/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • personeelswerk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Keulemans Anneke
Andere co-titularis(sen): Doms Mike, Gys Kathleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Inleiding in de afstudeerrichtingen EN binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je verwerft inzicht in de kern van het HRM-vak, namelijk de activiteiten gericht op het plannen en sturen van personeelsstromen, het motiveren en richting geven en ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Een geheel van complexe opvattingen, instrumenten en methoden gericht op het vormgeven van de relatie tussen werkgever en werknemer.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR02-PW1-Arbeidsrelaties
Je beschrijft de impact van arbeidssituaties op de individuele werknemer.
Je verduidelijkt de impact op personeelsinstrumenten vanuit het verschil tussen het organisatiebelang en de belangen van werknemers.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je beschrijft diverse methodieken en instrumenten in het personeelsmanagement.
Je verduidelijkt de impact op personeelsinstrumenten vanuit het verschil tussen het organisatiebelang en de belangen van werknemers.
Je verklaart de maatschappelijke rol en de relevantie van personeelsmanagement.

Leerinhoud

Personeel in goede handen, Basishandboek Human Resource Management

Hoofdstuk 1 HRM: werken met mensen op het kruispunt van mens, arbeid en organisatie

Hoofdstuk 2: Basismodellen van HRM

Hoofdstuk 3: Rekrutering, selectie, onthaal en introductie
Extra Lesmateriaal: Toeleiding en Trajectbegeleiding

Hoofdstuk 4: Beoordelen en evalueren van medewerkers

Hoofdstuk 5: Belonen van medewerkers
Extra Lesmateriaal: Motiveren

Hoofdstuk 6: Ontwikkelen van medewerkers
Extra Lesmateriaal: Loopbaanmanagement en competentie- en talentmanagement

Hoofdstuk 7: Uitstroom van medewerkers
Extra lesmateriaal: De veranderende HR functie
Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Personeel in goede handen. Basishandboek Human Resource Management.Verplicht€ 24,99
  • Auteur: Roskam, P.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen: kennistoets met open en gesloten vragen. Het examen wordt over 2 examendagen verspreid. Deel 1 behandelt hoofdstuk 1-8, examentijd 120 min., deel 2 gaat over hoofdstuk 9-13, examentijd 60 min.
Examentijd: 180 min.

Dit opleidingsonderdeel wordt in een verkorte vorm van zelfstudie met '1 begeleidingsmoment op afspraak' aangeboden voor die studenten die door het afleggen van het opleidingsonderdeel in het alternatieve semester hun studieduur kunnen verkorten. Een vak in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider en in samenspraak met de betrokken lector. De toetsing vindt in dat geval plaats in het desbetreffende semester.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: kennistoets met open en gesloten vragen.
Examentijd: 180 min.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.