Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Recht voor maatschappelijk werk14399/1710/1920/1/60
Studiegids

Recht voor maatschappelijk werk

14399/1710/1920/1/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • maatschappelijk werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Methodiek maatschappelijk werk EN geslaagd of getolereerd voor Werkdomeinen maatschappelijk werk EN (geslaagd of getolereerd voor Migratie en integratie (MW) OF geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity MW).

Korte omschrijving

We confronteren je met bijzondere vraagstukken uit het recht. Topics uit de algemene dienstverlening en tewerkstelling worden uitgediept. We bekijken ook topics uit zorg en gezondheid, het justitieel werk en staan stil bij de beroepsethiek van de maatschappelijk werker. Daarnaast zal je in een opdracht een bij het opleidingsonderdeel gerelateerd onderwerp uitdiepen en presenteren.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je verklaart begrippen uit de beroepsethiek en privacy van het maatschappelijk werk.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je legt verbanden tussen juridische thema's en de praktijk van het maatschappelijk werk.
Je licht een actueel thema vanuit juridische kaders en de praktijk van het maatschappelijk werk door.
OLR07-Maatschappelijk perspectief
Je verklaart begrippen uit de drug- en euthanasiewetgeving.
Je beschrijft de basisprincipes van de drug- en euthanasiewetgeving.
Je beschrijft de juridische impact van arbeidssituaties en bijzondere arbeidsovereenkomsten op de individuele werknemer.
Je beschrijft de wetgeving rond beroepsethiek en privacy.
Je beschrijft specifieke thema's van het justitieel werk.
Je verklaart begrippen uit het justitieel werk.
Je verklaart juridische begrippen gelinkt aan arbeidssituaties en bijzondere arbeidsovereenkomsten.

Leerinhoud

Topics uit de arbeidsrecht en algemene dienstverlening:

- uitvoering van de arbeidsovereenkomst

- einde van de arbeidsovereenkomst

- arbeidsduur

- betaalde feestdagen

- loon

- arbeidsreglementering

- collectieve schuldenregeling

Topics uit zorg en gezondheid:

- euthanasie

- drugwetgeving

Topics uit het justitieel werk:

- interne rechtspositie van de gedetineerden

Topics uit de beroepsethiek en privacy:

- beroepsgeheim

- privacywetgeving

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Recht voor maatschappelijk werkVerplicht€ 5,00
  • Auteur: Inge Thijs
Arbeidsrecht toegepastVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Dirk Heylen en Ivo Verreyt
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen met open vragen en casusvragen
Examentijd: 120 min

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off30,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen met open vragen en casusvragen
Examentijd: 120 minuten