Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Klinische psychologie: practicum27983/1752/1920/1/96
Studiegids

Klinische psychologie: practicum

27983/1752/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deglein Linde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.
Afhankelijk van de logistieke mogelijkheden en de verder genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis, kan een examen een andere vorm aannemen of kan de toetsvorm wijzigen.
Bijvoorbeeld:
- een kennistoets kan digitaal i.p.v. schriftelijk op papier georganiseerd worden.
- een mondeling examen kan online digitaal afgenomen i.p.v. op de campus.
- een nieuwe toetsvorm kan betekenen dat een mondeling examen wordt omgezet naar een kennistoets of naar een (digitale) opdracht.

Er is dus mogelijk een aanpassing van de toetsvormen t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.

Meer informatie over de concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel worden verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In dit olod gaan we dieper in op de diagnostische cyclus binnen het werkveld van de klinische psychologie. Alle fasen komen aan bod en worden ingeoefend door verschillende opdrachten. We schenken hierbij veel aandacht aan het versterken van je sociale en communicatieve vaardigheden en de opbouw van een vertrouwensrelatie met je cliënt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
de resultaten van een intakegesprek weergeven in een diagnostisch verslag
de correcte gespreksvaardigheden in de context van een counselingsgesprek gebruiken
Kritisch reflecteren
kritisch reflecteren over de overeenkomsten en/of verschillen tussen je eigen competenties en voorkeuren, en de specifieke kenmerken van het werkveld van de klinische psychologie
Praktijkonderzoek
een adviesgesprek voorbereiden op basis van een casus
Psychologische praktijk
een intakegesprek voeren n.a.v. een vraag van een cliënt
op basis van het intakegesprek gemotiveerd de hulpvraag en bijhorende hypothesen formuleren
Rollen opnemen
een adviesgesprek voeren op basis van de voorbereiding ervan

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Zie studiewijzer op Digitap; mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht
Tweede examenperiodeReflectieopdracht15,00Zie studiewijzer op Digitap; opdracht