Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communicatie Engels/Frans 114294/1689/1920/1/32
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 1

14294/1689/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Nobels Ellen
Andere co-titularis(sen): Sanen Katrien
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student breidt zijn Engelstalige/Franstalige basiswoordenschat uit aan de hand van oefeningen en past ze toe in context
De student kan de basisprincipes van de Engelse/Franse spelling correct toepassen
De student kan de Engelse/Franse grammatica correct toepassen.
De student kan inhoudsvragen over geziene Engelstalige/Franstalige teksten (algemene thema's) beantwoorden en daarbij gebruikmaken van relevante/nieuwe woordenschat.
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen en samenvatten.

Leerinhoud

Aan het begin van deze module leggen de studenten een digitale toets af die als doel heeft om na te gaan of grammatica en woordenschat op het niveau zijn dat vereist is om de vervolgmodules Engels / Frans te volgen.

De basismodule biedt ondersteuning aan studenten die het verwachte niveau niet behalen en/ of studenten die nood hebben aan remediëring. De cursus is vooral gericht op het bijspijkeren van grammaticale kennis om typische fouten van Nederlandstaligen in geschreven en gesproken Engels/ Frans te vermijden. Daarnaast komen ook spellingkwesties, uitspraak en algemene woordenschatoefeningen aan bod.

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Frans 1
HANDBOEK:
- De Spiegeleer, J. (2014). Vocabulaire 2000. Deurne: Plantyn.

- Grégoire, H., Thiévenaz, O. (2013). Grammaire progressive du français. Paris: CLE International.

- Werbrouck, I. (2016). Comme convenu! Cours de communication française. Leuven: Acco.

CURSUS:
- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.


Engels1
HANDBOEK:
- Carleton-Gertsch, L. (2017). Words in Context - Woordenschat + oefenboek. Almere/Antwerpen: Intertaal.

CURSUS
:
- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

- Licentie voor het DigiTAAL Werkboek eXplio - online oefeningen.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Frans1
LITERATUUR:
- Franstalige kranten en tijdschriften.

RADIO/TV
:
- Regelmatig volgen van Franse radio- en televisieprogramma's.

HANDBOEK
:
- Didier-Hatier. Le nouveau Bescherelle, L'art de conjuguer.
Brussel


Engels1
LITERATUUR:
- Engelstalige kranten, tijdschriften en internetsites

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse radio- en televisieprogramma's

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen (deel communicatie frans1)
Beoordelaar: lector(en)
Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen (deel Engels 1)
Beoordelaar: lector(en)
Definitief eindexamen van deel communicatie Engels1.
Behaalde deelcijfer dat tenminste 10 op 20 bedraagt, wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen (deel communicatie frans1)
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen (deel communcatie engels1)
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Deelcijfer voor deel Frans of Engels wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd. De student kan hier niet aan verzaken.