Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedrekenen 129515/1689/1920/1/51
Studiegids

Vastgoedrekenen 1

29515/1689/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lemmens Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan wiskundige bewerkingen uitvoeren om bouwfysische problemen op te lossen
De student heeft inzicht om vastgoed/bouwfysische problemen wiskundig op te lossen
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de nodige wiskunde berekeningen uitvoeren om de nodige vastgoedgerelateerde problemen op te lossen.
De student kan de wiskundige berekeningen en resultaten beargumenteren en correct plaatsen in de betrokken vastgoed/bouwcontext

Leerinhoud

De cursus Vastgoedrekenen1 integreert het gebruik van Excel software: alle oefeningen worden gemaakt in deze omgeving. Er is geen voorkennis van Excel vereist.
1. Getallenleer (oa rekenen met breuken, met percentages)
2. Vergelijkingen (zowel de oplossingstechnieken als het oplossen van problemen)
3. Lineaire groei (herkennen, definiëren, voorspellen en toepassen)
4. Rijen (rekenkundige en meetkundige rijen als voorbereiding op enkelvoudige en samengestelde intrestberekening)
5. Reeksen (sommeren van beide soorten rijen met toepassingen)
6. Enkelvoudige en samengestelde intresttoepassingen en annuïteiten
7. Rekenen met logaritme
8. Hoeken (goniometrische getallen en bijhorende formules)
9. Driehoeken (kenmerken en oppervlakte)
10. Oppervlakte en volumeberekeningen (prisma, bol, piramide, kegel)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de lector + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- Basisboek wiskunde, Jan Van de Craats, Rob Bosch, Pearson Education, ISBN: 978-90-430-1156-3
- Argument 4 en 5, J-P Daems, E. Jennekens, ISBN: 90-455-0674-2, ISBN: 90-455-0661-0

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk/digitaal Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: toetsing tijdens lesmoment
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)