Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedtransacties 214291/1689/1920/1/27
Studiegids

Vastgoedtransacties 2

14291/1689/1920/1/27
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Faid Mounia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing totaal 1,5u i.p.v. 2u

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing 1,5u i.p.v. 2u

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de registratierechten bij de verkoop van onroerende goederen bespreken
De student kan de Wet Breyne analyseren
De student kan de wetgeving omtrent de verkoop op lijfrente analyseren
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de overdracht van een handelsfonds bespreken
De student kan de rechtsfiguren, sterkmaking en commandverklaring uitleggen in concrete situaties.
De student kan een lastgevingsovereenkomst uitleggen aan de hand van een concrete situatie
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de rechtsfiguur bezetting terbede uitleggen en toepassen
De student kan de verschillende modelcontracten inzake koop en verkoop begrijpen en uitleggen
De student kan een sociale woninghuur overeenkomst analyseren

Leerinhoud

1. De verkoopovereenkomst
* De (ver)koop juridisch uitgelicht
* Verplichtingen koper / verkoper
* Vrijwaring voor uitwinning / verborgen gebreken

2. Command – sterkmaking
*Opmaak v/e lastgevings- en een sterkmakingsovereenkomst.
*Praktijkgevallen

3. De lastgevingsovereenkomst
*Verplichtingen v/d partijen
*Eindebepalingen

4. Verkoop op lijfrente
*Theorie
*Praktische toepassingen
*Recente rechtspraak

5. De wet Breyne
*Theorie
*Praktische praktijk

6. Aannemingsovereenkomst
*Begrip
*Verplichtingen opdrachtgever versus aannemer *Aansprakelijkheid

7. De Vlaamse wooncode
*Inhoud
*Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (Conformiteitsattest)

8. Handelsfonds
*Begrip
*De waardering
*Overdracht van een handelsfonds
*Praktijkgevallen

9. Opdracht eigen dorp

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal platform.
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.
- JURA FALCONIS (ed.), De Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast, Antwerpen, Intersentia, 123 p.
- GEENS, H., De onrechtmatige bedingenleer uit de vastgoedsector: in de greep van de nieuwe wet Marktpraktijken?, Brussel, larcier, 105 p.
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.

WEBSITE:
www.staatsblad.be
www.belgielex.be
www.immospector.be
www.wonenvlaanderen.be
www.vlaamsewoonraad.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)