Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communicatie Engels/Frans 214295/1689/1920/1/66
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 2

14295/1689/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Nobels Ellen
Andere co-titularis(sen): Sanen Katrien
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets simulatie 60,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing totaal 2u i.p.v. 3u

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets simulatie 60,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing totaal 2u i.p.v.3u

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Communicatie Engels/Frans 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de Engelse/Franse grammatica correct toepassen.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items correct toepassen in context.
De student kan inhoudsvragen over geziene Engelstalige/Franstalige vastgoedgerelateerde teksten beantwoorden en daarbij gebruik maken van relevante/nieuwe woordenschat
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen en samenvatten.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items begrijpen.
De student kan adequaat gebruik maken van een woordenboek en elektronische bronnen om tot een in de context correcte vertaling van de gebruikte anderstalige terminologie te komen.

Leerinhoud

In deze module worden studenten getraind in het lezen en begrijpen van vastgoedgerelateerde artikels en andere vakliteratuur in het Engels / Frans. Er wordt aandacht besteed aan leesstrategieën en het adequaat beantwoorden van inhoudsvragen over geziene en ongeziene teksten. Voorts voorziet het aangeboden materiaal in een systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat en de verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid van de student.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Frans2

HANDBOEK:
- De Spiegeleer, J. (2014). Vocabulaire 2000. Deurne: Plantyn.

- Grégoire, H., Thiévenaz, O. (2013). Grammaire progressive du français. Paris: CLE International.

- Werbrouck, I. (2016). Comme convenu! Cours de communication française. Leuven: Acco.

CURSUS:
- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.


Engels 2

HANDBOEK:
- Carleton-Gertsch, L. (2017). Words in Context - Woordenschat + oefenboek. Almere/Antwerpen: Intertaal.


CURSUS:
- Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Frans2
LITERATUUR:
- Franstalige kranten en tijdschriften.

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Franse radio- en televisieprogramma's.

HANDBOEK:

- Didier-Hatier. Le nouveau Bescherelle, L'art de conjuguer.
Brussel.

Engels2
LITERATUUR:
- Engelstalige kranten, tijdschriften en internetsites

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse radio- en televisieprogramma's

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels: Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans: Deelcijfer wordt vanaf 10/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie40,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans

Toetsing (tekst)

Deelcijfer voor deel Frans of Engels wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd.