Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Huurwetgeving 312271/1689/1920/1/23
Studiegids

Huurwetgeving 3

12271/1689/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Faid Mounia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing 1u i.p.v. 2u

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de soorten van huur van goederen opsommen en de verschillen aangeven
De student kan het huurcontract definiëren en het belang ervan toelichten
De student kan het huurrecht situeren binnen het Belgisch recht
De student kan het toepassingsgebied van de landpachtwet bespreken
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de duur en de beëindiging van de huur bespreken en illustreren met voorbeelden
De student kan de verplichtingen van de huurder en de verhuurder bespreken en met voorbeelden verduidelijken
De student kan de gevolgen van de vervreemding van het gehuurde goed weergeven
De student kan de verschillen tussen onderhuur en huuroverdracht bespreken en illustreren met voorbeelden
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de verschillende huurstelsels analyseren en toepassen op casussen

Leerinhoud

1. Algemeen huurrecht
* Inleiding
* Duur en beëindiging van de huur
* Verbintenissen van de partijen
* Onderhuur en huuroverdracht
* Vervreemding van het gehuurde goed

2. Woninghuur + Vlaams huurdecreet
* Toepassingsgebied 
* Staat van het gehuurde goed
* Duur en beëindiging van de woninghuur
* Huurprijs
* Huurwaarborg
* Overdracht van huur en onderverhuring
* Vervreemding van het gehuurde goed


3. Handelshuur
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* De huurprijs
* Verbouwingen aan het goed
* Onderhuur en huuroverdracht
* De uitzettingsvergoeding
* Vervreemding van het gehuurde goed

4. Pop up decreet
* Toepassingsgebied van het decreet
* Verschillen met de handelshuurovereenkomst


5. De landpacht
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* Gevolgen van de pachtovereenkomst
* Pachtoverdracht en onderpacht
* Vervreemding van het goed en recht van voorkoop

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VAN OEVELEN, A., Woninghuur, Brugge, die Keure, 313 p.;
- BENOIT, G., GOTZEN, R. en ROMMEL, G., De landpacht, Brugge, die Keure, 505 p.;
- DAMBRE, M., Handelshuur, Brugge, die Keure, 469 p.;
- VANHOVE, K., Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 559 p.;
- HOECKX, N. en VERBEKE, A. (eds.), Knelpunten pacht, Antwerpen, Intersentia, 117 p.;
- VERBEKE, A. en BRULEZ, P., Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 341 p.;
- VANVOLSEM, J., 40 vragen en antwoorden over Huurschade, Mechelen, Kluwer, 150 p.;
- 101 vragen en antwoorden over de nieuwe woninghuurwet, Mechelen, Kluwer, 171 p.;
- 230 vragen en antwoorden over de verkoop van een verhuurd onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 345 p.;
- X., Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes, Leuven, Indicator, 100 p.;
- X., De meest gestelde vragen en antwoorden over woninghuur, Leuven, Indicator, 2010, 69 p.;
- DE GREVE, K;, FORRIER, A. en HUBEAU, B., Wet en duiding – Huur, Brussel, De Boeck-larcier, 681 p.;
- Tijdschrift HUUR, Mechelen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off90,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets10,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off90,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: vastgoedwetboek + wetgeving