Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedtransacties 324946/1689/1920/1/02
Studiegids

Vastgoedtransacties 3

24946/1689/1920/1/02
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Gillis Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Kennistoets 100,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedtransacties 2 OF simultaan te volgen met Vastgoedtransacties 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de gevolgen van de meerwaardebelasting beragumenteren en kan deze in concrete situaties berekenen en verklaren.
De student weet welk huurtype van toepassing is en kan dit beargumenteren in concrete situaties.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan een correct huurcontract opstellen en de gevolgen ervan in concrete situaties duiden.
De student weet wanneer hij BTW of verkooprechten dient te gebruiken en kent de gevolgen ervan.
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan verkooprechten en/of BTW op vastgoedtransacties correct berekenen.
De student kent de inhoud van een verkoopcompromis en kan de reikwijdte ervan uitleggen in het kader van een verkoopdossier.
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de verschillende mogelijke huurtypes van elkaar onderscheiden en vergelijken.
De student kan het gebruik van een aankoop/verkoopbelofte plaatsen en het nut en de gevolgen ervan in concrete situaties duiden.

Leerinhoud

1. Verkoop onder het stelsel van BTW of registratierechten

* Toepassingsvoorwaarden

* Gevolgen

* Oefeningen



2.De meerwaardebelasting

* Begrip

* Oefeningen



3. Verkoopsopdrachten

* Bekijken en invullen verschillende vormen

  

4.Opstellen van een verkoopcompromis en aankoop/verkoopbelofte in het kader van een sluitend (ver)koopdossier

*De aankoop/verkoopbelofte?

*Gebruik

*Nut

*Toepassingen

*Speciale verkoopovereenkomsten (Wet Breyne, Verkoop op lijfrente,...)

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- VAN DE WOESTIJNE, M., Samenstellen van een stevig verhuurdossier, Gent, Vivo,;
- D’HAESELEER, R., Bespreking van enkele juridische aandachtspunten bij de verkoop van een onroerend goed, Gent, Vivo;
- BURSSENS, F., FONTEYNE, J., De woningbouwwet onder de loep, Gent, Vivo, 214;
- VAN DE WOESTIJEN, M., FONTEYNE, J., Samenstellen van een stevig verkoopdossier, Gent, Vivo,;
- BURSSENS, F., De woningbouwwet onder de loep, Gent, Vivo, 214;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die keure, 573 p.;
- Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, tweemaandelijks, Intersentia en die keure, Antwerpen en Brugge;
- Vastgoed-Info, tweewekelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tips&Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief, Indicator, Leuven.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)