Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Syndicus 324947/1689/1920/1/36
Studiegids

Syndicus 3

24947/1689/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Campenhout Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Huurwetgeving 3 OF simultaan te volgen met Huurwetgeving 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan de begrippen m.b.t. het appartementenrecht uitleggen
De student kan de bijzondere vorm van gedwongen mede-eigendom van de gemeenschappelijke delen van gebouwen en van groepen van gebouwen grondig gebruiken
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan antwoorden op de vragenlijst van de notaris m.b.t. de overdracht van een kavel.
De student kan de draagwijdte van het KB tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningsstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars dd. 12/07/2012" uitleggen en toepassen"
De student kan de opdrachten als syndicus beschreven in het BW uitvoeren
De student kan de statuten v/d mede-eigendom analyseren, interpreteren en implementeren
De student kan een afrekening van gemeenschappelijke kosten maken en deze analyseren
De student kan een algemene vergadering rechtsgeldig organiseren, leiden en rapporteren
De student kan omgaan met reservekapitaal en werkingskapitaal
De student kan omschrijven/formuleren welke de bevoegdheden zijn van de diverse mandaten en organen binnen een vereniging van mede-eigenaars en een algemene vergadering van mede-eigenaars

Leerinhoud

1. Inleiding

2. Wet op de mede-eigendom (appartementswet)
* Bespreking en toelichting van de artikels
* Praktijkvoorbeelden en literatuur

3. Synthese van enkele belangrijke artikels uit de wet op de mede-eigendom
a. Veel gestelde vragen omtrent mede-eigendom
b. Organisatie van een algemene vergadering
c. Opstelling notulen van een algemene vergadering:
* Toelichting typevoorbeeld
* Voorbeeld van notulen uit de praktijk
* Voorbeeld van notulen van een 1ste algemene
vergadering van een pas gebouwd gebouw

4. De rol van de syndicus inzake art. 577 -11/1 en art. 577-11/2 B.W., geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk

5. Financieel beheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- SAGAERT, V., ROMMEL, G.(ed.), Appartementsrecht, Brugge, die keure, 280 p. ;
- TIMMERMANS, R., Handboek Appartementsrecht, Mechelen, Kluwer,1408 p.;
- GONTHIER, W., De Lathouwer, R., De Gemene Muur, Mechelen, Kluwer, 153 p.;
- POUSEELE, B., VAN DE PUTTE, W., Vastgoed In Pocket (voor het Vlaams Gewest), Mechelen, Kluwer, 731 p.;
- DOBSON, D., LEYSEELE, P., Mede-Eigendom (in de praktijk), Brussel, Test-Aankoop,143 p.;
- LEYSEELE, P. en PSZENICZKO, K., 55 vragen en antwoorden voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 260 p.;
- SAGAERT, V. en VERBEKE, A-L., Het nieuwe appartementsrecht, Brugge, die Keure, 157 p.;
- TIMMERMANS, R., Privaatrechtelijke aspecten koop van appartementen, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 606 p.;
- TIMMERMANS, R., Praktijkgids voor de syndicus, Mechelen, Kluwer, 663 p.;
- MOSTIN, C., Le syndic de copropriété, Mechelen, Kluwer, 266 p.;
- CARETTE, N. (ed.), Appartementsrecht I – Stand van zaken en topics, Antwerpen, Intersentia,  276 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen : vastgoedwetboek