Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communicatie Engels/Frans 424957/1689/1920/1/85
Studiegids

Communicatie Engels/Frans 4

24957/1689/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Nobels Ellen
Andere co-titularis(sen): Sanen Katrien
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets simulatie 35,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal (zowel voor deel Engels als voor deel Frans)

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets simulatie 35,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal (zowel voor deel Engels als voor deel Frans)

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Communicatie Engels/Frans 1 EN eerder ingeschreven voor Communicatie Engels/Frans 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de Engelse/Franse grammatica correct toepassen.
De student kan een aantal idiomatische uitdrukkingen in het Frans/Engels begrijpen, vertalen en gebruiken.
De student kan een eenvoudig vastgoedzoekertje opstellen in het Frans/Engels.
De student kan een heldere, samenhangende Engelse (zakelijke) tekst schrijven over een vertrouwd onderwerp binnen zijn vak- of interessegebied.
De student kan Engelstalige/Franstalige woordenschat over vastgoed- en andere professioneel gerelateerde items correct toepassen in context.
De student kan inhoudsvragen over geziene Engelstalige/Franstalige teksten (algemene thema's) beantwoorden en daarbij gebruikmaken van relevante/nieuwe woordenschat.
De student kan een heldere, samenhangende Engelstalige/Franstalige zakelijke e-mail en brief schrijven.
De student kan een woning  met volledige inrichting beschrijven en presenteren in het Engels/Frans.
De student kan zelfstandig Engelse/Franse teksten over economie-, maatschappij- en vastgoedgerelateerde thema's begrijpend lezen en samenvatten. 

Leerinhoud

In deze module staat schriftelijke communicatie in het Engels / Frans centraal. Studenten leren de juiste structuur en stijl te gebruiken in zakelijke correspondentie en ontwikkelen een betere woordenschat voor professionele communicatie. Er wordt aandacht besteed aan correct taalgebruik en taalkundige valkuilen. Nadruk ligt op de praktijk waarbij de volgende toepassingen aan bod (kunnen) komen: een vastgoedzoekertje, een zakelijke e-mail en/of brief, een persoonlijke sollicitatiebrief met cv, een schattingsverslag, enz.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Frans 4

HANDBOEK:

Werbrouck, I. (2016). Comme convenu! Cours de communication française. Leuven: Acco.

CURSUS:

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.Engels 4

HANDBOEK:

Badock, B. & Vrobel, S. (2016). Woordenschat Business English. Almere/Antwerpen: Intertaal.

CURSUS:

- Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

LITERATUUR:
- Engelstalige / Franstalige kranten en tijdschriften.

RADIO/TV:
- Regelmatig volgen van Engelse / Franse radio- en televisieprogramma's.

HANDBOEK:
-Werbrouck, I. Comme convenu. Cours de communication française. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN 9033453940

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie35,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)5,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie35,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)10,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)5,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Deelcijfer wordt vanaf 10/20 overgedragen naar 2 de zit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie35,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie10,00Bron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie5,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Frans
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie5,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie35,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)Opmerking: deel Engels
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie10,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Opmerking: deel Engels

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Deelcijfer voor deel Frans of Engels (schriftelijk/digitaal examen) wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar 2de zittijd. 

Deelcijfer voor de permanente evaluatie wordt, indien minstens 10/20, automatisch overgedragen naar de 2de zittijd.De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de opdracht of (groeps)presentatie, volgt de hierna volgende procedure:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de oefening opdracht of (groeps)presentatie zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.
- Indien de onderwijsorganisatie uitstel niet toelaat, geven de overige groepsleden de presentatie. Voor de gewettigd afwezige student vervalt dit onderdeel en wordt het cijfer van de permanente evaluatie herberekend.