Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationaal vastgoed 512286/1689/1920/1/48
Studiegids

Internationaal vastgoed 5

12286/1689/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode     Voorziene tijd voor toetsing 20min/student i.p.v. 2u

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan de financiering van internationale projecten toelichten
De student kan de fiscale aspecten van een internationale vastgoedtransactie verduidelijken
De student kan de internationale vastgoedmarkt situeren
De student kan de vastgoedmarkt van een specifiek land in kaart brengen
De student kan de werking van de internationale beroepsorganisaties uitleggen
De student kan de werking van de internationale instellingen bespreken
De student kan informatie met betrekking tot de internationale vastgoedmarkt opzoeken en verwerken
De student kan internationale contacten leggen
De student kan zich inleven in een internationale context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Vastgoedsector en -transacties in het buitenland en de vergelijking met België

1. Inleiding

2. Internationale fiscaliteit (Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus)

3. Internationale financiering van vastgoedprojecten

4. Internationale beroepsverenigingen (CEPI – FIABCI)

5. Internationale projectontwikkeling (vb. Kaapverdische Eilanden)

6. Een selectie van volgende landen :
    * EU-landen zoals Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, etc. 
    * Verenigde Staten van Amerika (California, New York, etc.)
    * Turkije 
    * Afrikaanse landen

7. Bezoek aan Second Home Beurs (Beurs Tweede verblijven)


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis, aangevuld met presentaties van de gastdocenten + cursusdocumenten op elektronisch platform.

HANDBOEK:
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERMEULEN, W., Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus, Mechelen, Kluwer, 112 p.;
- STUBBE, M., Vastgoed in Frankrijk, Roeselare, Roularta Books, 334 p.;
- VANMAERCKE, A; en WITTEMANS, G., Internationale fiscaliteit in essentie, Antwerpen, Intersentia, 288 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt indien minstens 10/20 overgedragen naar de 2 de zittijd
AcademiejaarProjectopdracht20,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt indien minstens 10/20 overgedragen naar 2 de zit.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)

Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: op het examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van de module waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen

Verplichte aanwezigheid bij alle externe activiteiten (vb; Second Home Beurs, …) binnen deze OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode.

De student die omwille van medische redenen of overmacht een externe activiteit mist volgt de hierna volgende procedure.
De student registreert zijn afwezigheid in iBaMaFlex ten laatste op de dag van de gemiste les via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘afwezig wegens ziekte of overmacht.
De student uploadt, binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste les, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie

Gemiste sessies kunnen niet ingehaald worden.