Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Embodiment 131505/1784/1920/1/19
Studiegids

Embodiment 1

31505/1784/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij elke nieuwe instroom van studenten begint de masteropleiding met een intensieve uitwisseling tussen de studenten, mentoren en coördinator over de bestaande en beoogde praktijken van de studenten. Deze uitwisseling wordt gevolgd door een symposium. Het thema van het symposium en de module zal elk jaar veranderen.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

1. Ontwikkelt en drukt zijn belichaamd vakmanschap uit door middel van verworven tools en technieken.
Betwist en hercontextualiseert verworven technieken en methoden.
Definieert en breidt tools en methodologieën uit door het betrekken van embodied research.
Begint met het opbouwen van een embodied archive of knowledge.
Kan zijn/haar embodied consciousness erkennen en vertalen

Leerinhoud

Bij elke nieuwe instroom van studenten begint de masteropleiding met een intensieve uitwisseling tussen de studenten, mentoren en coördinator over de bestaande en beoogde praktijken van de studenten. Deze uitwisseling wordt gevolgd door een symposium. Het thema van het symposium en de module zal elk jaar veranderen, en in jaar 1 zal het thema Intersectionalisme zijn. In deze intensieve 3-4 dagen brengen experts uit de artistieke en academische wereld hun expertise op het gebied van dans en intersectiealisme mee. Deelnemers aan het symposium zijn de Masterstudenten, Bachelorstudenten Dans en externe deelnemers van relevante doelgroepen. Tijdens de intensieve week wordt de belichaamde praktijk in een workshopomgeving geïnformeerd en ondersteund door contextualisering van het onderwerp om persoonlijke perspectieven te stimuleren en uit te dagen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)60,00

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Vaardigheidstoets artistiek permanent
  • Vaardigheidstoets artistiek