Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Artistieke praxis 131506/1784/1920/1/53
Studiegids

Artistieke praxis 1

31506/1784/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De studenten delen op fysieke wijze hun vroegere en/of huidige embodied artistieke research met collega's en mentoren en relateren dit aan hun voorgestelde Masteronderzoeksvraag.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

2. Organiseert, in het verlengde van zijn lichamelijke uitdrukkingsvormen, een duurzame artistieke praxis.
Daagt de toegepaste methodologieën uit.
Investeert in embodied practices om de eigen artisticiteit te verdiepen.
Vertaalt relevante (zelf)-reflecties naar de eigen artistieke praktijk.
Definieert en implementeert gepaste methodologieën voor de eigen artistieke praktijk.

Leerinhoud

De studenten delen op fysieke wijze hun vroegere en/of huidige embodied artistieke research met collega's en mentoren en relateren dit aan hun voorgestelde Masteronderzoeksvraag. Discussies, reflecties en studiopraktijk hebben betrekking op het creëren van referentiekaders en methodieken om de embodied practise te omarmen binnen een artistieke praktijk.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)60,00
AcademiejaarArtistieke praktijk40,00

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Vaardigheidstoets artistiek permanent
  • Artistieke praktijk
  • Reflectie-opdracht