Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Embodiment 231508/1784/1920/1/24
Studiegids

Embodiment 2

31508/1784/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze module gebruikt elke student, medestudenten om deel te nemen aan de ontwikkeling van hun embodied practices.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

4. Drukt zijn belichaamd vakmanschap uit binnen een artistieke context.
Vertaalt embodied methodologie├źn naar het artistieke veld.
Onderzoekt hoe de verworven embodied kennis ten dienste staat van de artistieke praktijk.

Leerinhoud

In deze module gebruikt elke student, medestudenten om deel te nemen aan de ontwikkeling van hun embodied practices. Deze manier van overbrengen werd ge├»nitieerd tijdens Module 1, en wordt ontwikkeld in Module 2 om het delen van het embodiement binnen het kader en de methodiek ervan te stimuleren. De mentor, de collega's en de student zetten uitwisselingen en discussies op die een klein, veilig artistiek veld omarmen, ter voorbereiding van het proces naar een breder veld buiten het kader van de masteropleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Vaardigheidstoets artistiek permanent
  • Vaardigheidstoets artistiek
  • Reflectie-opdracht